Dziś jest: niedziela, 22 października 2017 r., imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybyslawa

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Wiadomości

DZIAŁDOWSKIE ZADUSZKI Z PLATEAU

20 października 2017 r.

Czytaj więcej


“SZTUKA BEZ GRANIC” W LIDZBARSKIM MGOK-U

20 października 2017 r.

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

20 października 2017 r.

Czytaj więcej


Lidzbarskie Zaduszki Muzyczne z Januszem “Yanina” Iwańskim

19 października 2017 r.

Czytaj więcej


Najstarszy żyjący ułan w Polsce to działdowianin i przedwojenny pracownik Starostwa Powiatowego w Działdowie.

18 października 2017 r.

16 października br. starosta Marian Janicki złożył wizytę urodzonemu 15 października 1915 r. w Działdowie, majorowi Wojska Polskiego i najstarszemu żyjącemu ułanowi w Polsce, Franciszkowi Karpie, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji 102. rocznicy urodzin:

„Dane było Panu, Panie Majorze, przeżyć ponad wiek w naszej polskiej codzienności, doświadczyć trudów i radości z tym związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pana wiek, a także poświęcenie dla Ojczyzny w trudnych dla niej chwilach, jest naszym wspólnym i drogocennym dziedzictwem. Cieszę się, że mogłem osobiście poznać Pana Majora, działdowianina, przedwojennego pracownika Starostwa Powiatowego w Działdowie i najstarszego obecnie ułana w Polsce. Niech każda chwila będzie dla Pana źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju.“

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL

17 października 2017 r.

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAWĘ

16 października 2017 r.

Czytaj więcej


UWAGA, POTENCJALNI BENEFICJENCI!

16 października 2017 r.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
Czytaj więcej


UWAGA! ISTOTNE ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ/POZAKONKURSOWEJ DOTYCZĄCEJ NABORÓW OGŁASZANYCH PO 2 WRZEŚNIA 2017 R. PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO!

13 października 2017 r.

W związku z nowelizacją Ustawy wdrożeniowej, w dokumentacji konkursowej/pozakonkursowej dotyczącej naborów ogłaszanych po 2 września 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach:

Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,

Osi 3 Cyfrowy region,

Osi 4 Efektywność energetyczna,

Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Osi 6 Kultura i dziedzictwo,

Osi 7 Infrastruktura transportowa,

Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji,

Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,

wprowadzono istotne zmiany:

- korespondencja kierowana do Wnioskodawcy przekazywana jest drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a w przypadku pisma skierowanego do podmiotów publicznych na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu (ePUAP); powyższe nie dotyczy informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku lub informacji o spełnieniu albo  niespełnieniu  kryteriów  wyboru  projektów – w tych przypadkach stosuje się formę określoną w KPA;

- obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie prawidłowego działania adresu poczty elektronicznej (e-mail), wskazanego we wniosku o dofinansowanie, na który przekazywana będzie korespondencja kierowana do Wnioskodawcy; odpowiedzialność za brak skutecznego kanału szybkiej komunikacji, leży po stronie Wnioskodawcy; zaleca się sprawdzanie zawartości folderu wiadomości – śmieci (SPAM) skrzynki pocztowej.

- wnioskodawca składa oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie i należy je złożyć w formie papierowej oraz na płycie CD/innym nośniku elektronicznym, zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku do Regulaminu – Instrukcja wypełniania załączników (…).

- wzór umowy o dofinansowanie projektu został uzupełniony o zapis mówiący o tym, że umowa może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu;

Ponadto od 2 września 2017 r. nie ma obowiązku załączania do Wniosku o dofinansowanie następujących Oświadczeń:

- Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

- Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.

Informacje zawarte ww. załącznikach Beneficjent umieszcza w Studium Wykonalności.

Nadesłała: redakcjarpo@warmia.mazury.pl]

Czytaj więcej


Nabory wniosków LGD “Brama Mazurskiej Krainy”

12 października 2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących projektów grantowych:

A. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR: Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

A. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR: Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się  na stronie Stowarzyszenia: http://lgdbmk.pl/index.php/nabor-wnioskow/

Termin składania wniosków: 25 października – 8 listopada 2017 r.

Przypominamy, że we wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r.:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Nadesłała: Renata Milewska

Czytaj więcej


Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.