Dziś jest: środa, 02 września 2015 r., imieniny obchodzą: Iza, Stefan, Julian

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Wiadomości

Budżet obywatelski w Działdowie – o części wydatków zdecydują mieszkańcy miasta.

1 września 2015 r.

W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach prac nad budżetem 2016 roku, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Decydować będziemy oczywiście nie o całym budżecie, ale o jego części. W wielu miastach Polski budżet obywatelski jest chętnie wykorzystywanym narzędziem służącym aktywizacji społeczności lokalnej w kształtowaniu szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej.

Czytaj więcej


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WARMIŃSKO-MAZURKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE

1 września 2015 r.

 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Pośrednik Finansowy, w oparciu o Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04 z dnia 31 lipca 2015 r., zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym beneficjentem projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, już od 4 sierpnia br. udziela pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta pożyczkowa znajduje się na stronie internetowej:

http://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/

Czytaj więcej


Już wkrótce Narodowe Czytanie “Lalki” Bolesława Prusa!

31 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej


„MÓWIĆ – TO MAŁO, TRZEBA MÓWIĆ DO RZECZY” – OPOWIEDZ O SWOIM REGIONIE!

28 sierpnia 2015 r.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie krasomowczym „Mówić – to mało, trzeba mówić do rzeczy” realizowanego w ramach projektu „Ojczyzna się liczy!”. dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu “Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Konkurs odbędzie się 16 września 2015 r. o godz. 10:00 w Kinie Światowid (sala kameralna) w Elblągu.

Czytaj więcej


Zaproszenie do udziału w konkursie: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”.

19 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”.

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IŁOWO-OSADA I GMINY PŁOŚNICA

18 sierpnia 2015 r.

W związku z rozpoczęciem procedury przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Brama Mazurskiej Krainy”, zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3.06.2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020, Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców:

Gminy Iłowo-Osada, które odbędą się 17 września br. (początek: godz. 9:00) w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Staszica 1,

Gminy Płośnica, które odbędą się 18 września br. (początek: godz. 13:00) w Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 52.              

Szczegółowy program warsztatów:

1) ogólne założenia PROW 2014-2020 – zadania realizowane przez LGD,

2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),

3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Nadesłała: Renata Milewska (LGD “Brama Mazurskiej Krainy”)

 

 

Czytaj więcej


Profesjonalizm i różnorodność repertuaru, czyli koncert Olsztyńskiego Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqua w Działdowie

17 sierpnia 2015 r.

 

16 sierpnia br. w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Działdowie miał miejsce koncert Olsztyńskiego Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqua zorganizowany w ramach XXIII Koncertów Letnich. W tym roku, realizując niniejszy cykl, zespół koncertował już w Zalewie, Olsztynie (pięciokrotnie), Kętrzynie, Stoczku Warmińskim,  Bartoszycach, Głotowie, Szczytnie, Ciechanowie, Gietrzwałdzie, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy, Chwalęcinie, Bartągu, Orzechowie, Ornecie, Olsztynku, Wrześni. Po wizycie w Działdowie zespół koncertował będzie w Iławie (22 sierpnia), Giżycku (23 sierpnia)  i ponownie, zamykając XXIII Koncerty Letnie kolejnym koncertem, w Olsztynie (24 sierpnia).

Czytaj więcej


Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Kolej we współczesnym pejzażu Warmii i Mazur”

14 sierpnia 2015 r.

Warmińsko- Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych Sp. o.o. w Olsztynie 1 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: „Kolej we współczesnym pejzażu Warmii i Mazur‘ pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego. Patroni medialni: Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn i TVP Olsztyn.

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE POETYCKIM

14 sierpnia 2015 r.

Regulamin konkursu: kp

Nadesłała: Justyna Lytvyn

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

13 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Wójt Gminy Iłowo-Osada i Starostwo Powiatowe zapraszają gminy powiatu działdowskiego do udziału w Powiatowym Święcie Plonów, które odbędzie się 13 września br.  (niedziela). Uroczyste rozpoczęcie nastąpi o godz.13.00 na Gminnym Stadionie Sportowym w Iłowie-Osadzie.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się sołectw do konkursu na najładniejszy wieniec i najładniejsze stoisko sołeckie

Regulamin Dożynki 2015

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, tel. 23 654 10 61

nadesłała: Wanda Kremska

Czytaj więcej


Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.