Dziś jest: czwartek, 11 lutego 2016 r., imieniny obchodzą: Maria, Lucjan, Lazarz

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Wiadomości

ZAPROSZENIE NA IV WALENTYNKOWY HALOWY TURNIEJ BASEBALLU

11 lutego 2016 r.

15 lutego br. w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 odbędzie się  IV Walentynkowy Halowy Turniej Baseballu o Puchar Dyrektora Szkoły i Prezesa Klubu “Yankees” w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

Czytaj więcej


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

11 lutego 2016 r.

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dn. 22-27 lutego br. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca osoby zainteresowane do zgłaszania się do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Czytaj więcej


PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO!

11 lutego 2016 r.

Czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

10 lutego 2016 r.

25 lutego br. w Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Podmiejskiej 5  Ełku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące bieżących konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczących możliwości pozyskania środków z UE na takie działania jak: wspieranie wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, gospodarka wodno-ściekowa oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:

www.wfosigw.olsztyn.pl

Telefon kontaktowy: 89 522 02 05

e-mail: m.bernat@wfosigw.olsztyn.pl

Czytaj więcej


„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – edycja IV!

10 lutego 2016 r.

28 lutego br. odbędzie się czwarta edycja projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” będącego uczczeniem Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” (1 marca), a realizowanego  przez Fundację Wolność i Demokracja w miejscowościach położonych nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami.  Celem projektu jest  oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP, popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków i oczywiście promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Według organizatorów w tegorocznym biegu weźmie udział ok. 40 tys. osób. Najbliżej położone miejscowości, w których planowany jest bieg, to Mława i Zimna Woda k. Nidzicy.

Szczegóły dotyczące realizowanego w tym roku projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://tropemwilczym.pl/

Czytaj więcej


POWSTAJE KANON KULTUROWY NASZEGO REGIONU

10 lutego 2016 r.

Fundacja Borussia zaprasza do wspólnego stworzenia kanonu kulturowego regionu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na stronie internetowej Fundacji Borussia znajdują się propozycje zebrane przez ekspertów w czterech kategoriach: dzieła, osobowości, miejsca, wydarzenia.

Głosowanie internetowe, którego celem  jest wyłonienie najważniejszych symboli Warmii i Mazur, potrwa do 29 lutego 2016 r. Głosować raz na 24 godziny. Ogłoszenie wyników 10 marca br.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://borussia.pl/index.php/kanon/

Czytaj więcej


APEL RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

10 lutego 2016 r.

Czytaj więcej


Zaproszenie na koncert walentynkowy

10 lutego 2016 r.

Czytaj więcej


Powiat Działdowski – przegląd projektów i zamierzeń inwestycyjnych na 2016 rok.

9 lutego 2016 r.

Doświadczenia ostatnich 8 lat w korzystaniu z funduszy europejskich i krajowych pozwalają na coraz trafniejsze wybory zadań do realizacji. Samorządy i ich jednostki organizacyjne z coraz większym przekonaniem sięgają po środki zarówno na projekty inwestycyjne twarde, jak i miękkie dotyczące głównie szerokorozumianej edukacji, przekwalifikowań zawodowych, ochrony i profilaktyki zdrowotnej. Znajdujemy się u progu realizacji nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 a co za tym idzie należy dokładnie zaplanować budżety z uwzględnieniem korzystania z kolejnej wynegocjowanej przez Polskę puli środków unijnych ale też krajowych i własnych, które można wykorzystać w realizacji inwestycji i projektów na najbliższe lata. Rok 2015 można powiedzieć był rokiem przejściowym i dopiero w IV kwartale zaczęły ukazywać się pierwsze ogłoszenia o konkursach. Większość środków dla samorządów terytorialnych będzie dostępna po złożeniu wniosków konkursowych. Jak wiadomo, by wnioski były kompletne i mogły być uwzględnione w ocenie konkursowej w przypadku planów inwestycyjnych muszą najczęściej zawierać dokumentację architektoniczno – budowlaną i prawomocne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Ważne jest by odpowiednio wcześnie odpowiedzieć sobie na pytanie o kierunki inwestowania przez samorządy w perspektywie najbliższych lat. W dzisiejszym artykule pokrótce chcemy przedstawić Państwu (czytelnikom) plany Powiatu Działdowskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowych w ramach konserwacji bieżącej w budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie

8 lutego 2016 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowych w ramach konserwacji bieżącej w budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie

I. Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), stosownie do uregulowania art. 4 pkt 8, na podstawie procedur wewnętrznych określonych Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

II. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwacyjno-remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8 nie wymagających zgłoszeniu organowi budowlanemu.

1. Konserwacja bieżąca korytarza i klatki schodowej, polegająca na:

-   demontażu boazerii z powierzchni 356 m2

-   montażu płyt kartonowo – gipsowych na ścianach i sufitach z zabudową instalacji CO oraz przewodów elektrycznych o łącznej powierzchni 1621 m2

-    wykonaniu lamperii z żywicy strukturalnej na powierzchni 345 m2

-   malowaniu powierzchni ścian i sufitów na powierzchni 1238 m2

-    malowaniu 12 szt. grzejników żeliwnych

-    malowaniu kraty metalowej zainstalowanej przy wejściu ewakuacyjnym na parterze

-  zamontowaniu poręczy metalowej o długości ok. 30 mb na klatce schodowej

-   wykonaniu niezbędnych oblistwowań przypodłogowych

-   montażu 21 szt. opraw świetlnych typu MEBA TI – 236 EVG 2×36 oraz wymianie włączników i gniazd prądowych w ilości 14 szt.

-   wybiciu otworu drzwiowego do pomieszczenia biurowego na parterze o wymiarach      2,00 x 0,94 m

-   zamontowaniu rolety antywłamaniowej na drzwiach pomieszczenia kasy

Uwaga: Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną o jakości porównywalnej z farbami firmy Śnieżka w uzgodnionym kolorze. Malowanie grzejników farbą olejną, po uprzednim przygotowaniu oraz wykonaniu niezbędnych napraw malowanych powierzchni. Uzgodnienia z Zamawiającym wymaga również rodzaj i kolor oblistwowań oraz kolor i  struktura żywicy.

2. Montaż nowych drzwi oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i obróbek

-       montaż drzwi zewnętrznych pomiędzy klatką schodową i korytarzami na czterech kondygnacjach w ilości 6 szt. o wymiarach:

 • 1,35 x 1,95 m – szt. 3
 • 1,23 x 2,00 m – szt. 2
 • 0,90 x 2,00 m – szt. 1

-       montaż drzwi do pomieszczeń w następujących ilościach i wymiarach:

 • 2,00 x 0,82 m – 17 szt.
 • 2,00 x 0,94 m – 15 szt.
 • 2,00 x 1,04 m – 1 szt.

Uwaga: Wszystkie drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzami podlegają uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie rodzaju i barwy. Preferowane są drzwi metalowe bądź plastikowe z przeszkleniem wykonanym ze szkła bezpiecznego lub plastikowego. Zamawiający wymaga, aby drzwi do pomieszczeń były o jakości porównywalnej z jakością drzwi Firmy PORTA i zostały zamontowane w otwory drzwiowe za pomocą futryn niewymagających malowania pomieszczeń.

3. Konserwacja bieżąca pomieszczeń.

-       pomieszczenie na pierwszym piętrze (Gabinet Skarbnika)

 • montaż płyt kartonowo – gipsowych na jednej ścianie o powierzchni 16 m2
 • dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na powierzchni 66 m2
 • ułożenie paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 na powierzchni 22 m2 wraz z oblistowaniem
  • zamontowanie 4 szt. opraw świetlnych rastrowych
  • wymiana 5 gniazd elektrycznych oraz włącznika

-       przejście między budynkami na pierwszym piętrze

 • odnowienie schodów i dwukrotne pomalowanie lakierem
 • ułożenie wykładziny PCV na powierzchni 4,5 m2 wraz z oblistwowaniem
 • pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu i ścian na powierzchni 20 m2

Uwaga: W zakres zamówienia wchodzi również wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów oraz posprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach remontowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania urzędu. Zamawiający oświadcza, że w razie potrzeby zapewni dostęp do remontowanych pomieszczeń po godzinach urzędowania, a także w dni wolne od pracy.

III. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą i dysponujący odpowiednim potencjałem sprzętowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania wszystkich prac w terminie do 30 czerwca 2016 r., a ponadto posiadają wystarczające środki finansowe na potrzeby wykonywanych robót, bowiem zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonanych prac. Całość należności zostanie wypłacona w terminie 14 dni od przedłożenia faktury po zakończeniu i przyjęciu wszystkich robót wchodzących w zakres zamówienia.

IV. Sposób prawadzenia postępowania i kryterium wyboru wykonawcy

 1. Postępowanie będzie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie indywidualnych negocjacji z wykonawcami, którzy do dnia 29 lutego 2016 roku zgłoszą zainteresowanie wykonaniem przedmiotowej usługi.
 2. Zainteresowani wykonawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Romanem Lewandowskim – Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru tel. 23 697 5940, 513089794 lub z pracownikiem Wydziału Ryszardem Wiśniewskim tel. 23 697 5945 w celu uzgodnienia terminu dokonania oględzin, obmiarów i przeprowadzenia negocjacji.
 3. Przed przystąpieniem do wykonania przez zainteresowanego wykonawcę oględzin i obmiarów, zamawiający oczekuje potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III, w formie okazania odpowiednich dokumentów.
 4. Po negocjacjach, wykonawcy będą zaproszeni do składania ofert. Termin składania ofert zostanie podany w zaproszeniu.
 5. Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena ryczałtowa brutto pod warunkiem zaakceptowania przez zamawiającego złożonego wraz ofertą, harmonogramu prac i parametrów jakościowych zastosowanych materiałów.
Czytaj więcej


Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.