Dziś jest: niedziela, 15 września 2019 r., imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

„Tolerancja – Tak, Dyskryminacja – Nie”. Uczniowski projekt w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie

7 stycznia 2015 r.

Od września 2014 r. gimnazjaliści klas drugich z działdowskiej „Dwójki” realizowali projekt pod hasłem „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja  – Nie”, który podjęli w ramach kampanii społecznej zaproponowanej przez program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Włącz się. Młodzi i Media”. Jego celem było kreowanie postaw tolerancji i zapobieganie dyskryminacji oraz przeciwdziałanie kierowania się stereotypami i uprzedzeniami  w odbiorze najbliższego otoczenia. Uczniowie postawiony sobie problem potraktowali szeroko. Wspierani przez nauczycieli podjęli szereg działań. Zaczęli od akcji informacyjnej w szkole na temat tolerancji i braku jej przestrzegania. Na korytarzach szkolnych pojawiły się grafiki i hasła mówiące o potrzebie otwartości i  tolerancji, konieczności przeciwdziałania dyskryminacji. W szkolnej gazecie „GimŻycie” od października do grudnia ukazywały się artykuły na ten temat. Uczniowie opracowali gablotę, w której znalazły się informacje o przejawach dyskryminacji i braku tolerancji oraz prawach człowieka, wzajemnej życzliwości i działaniach zapobiegających wykluczeniu. Przygotowali także audycję wyjaśniającą problem braku tolerancji i ukazującą skutki kierowania się stereotypami i uprzedzeniami oraz przeprowadzili ankietę na temat „Czy jestem tolerancyjny wobec rówieśników?” Na korytarzu szkolnym podczas przerw przedstawiono prezentację multimedialną „Inny nie znaczy gorszy”.

Realizatorzy projektu wychodząc z założenia, że brak tolerancji prowadzi do konfliktów, sporów i agresji, przy pomocy nauczycieli zorganizowali debatę na temat roli mediacji rówieśniczej w rozwiązywaniu konfliktów. Zaprosili na nią przedstawicieli OREW oraz Stowarzyszenia Wolność od Strachu i wspólnie podczas pracy warsztatowej opracowali wnioski na temat roli mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Z okazji światowego Dnia Życzliwości urządzili lokalny happening nawołujący do zachowania tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji oraz przeprowadzili uliczną sondę wśród mieszkańców miasta na ten temat. W szkole zaakcentowali Dzień Życzliwości i Pozdrowień akcją polegającą na przyczepianiu na tablicy przez społeczność szkolną wzajemnych życzeń i pozdrowień. Zwrócili także uwagę na Światowy Dzień Praw Dziecka udostępniając tablicę z materiałami na ten temat.

Podsumowaniem wszystkich działań w ramach kampanii „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja  – Nie” było zorganizowanie kolejnej debaty szkolnej, podczas której wskazano nie tylko na potrzebę promowania tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, ale poszerzono ją również o zagadnienie przestrzegania praw człowieka oraz bardzo ważny temat, jakim jest wzajemna pomoc, wspieranie ludzi potrzebujących, czyli wolontariat. Debata odbyła się 17 grudnia, a termin ten był związany z 66 rocznicą uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która przypada na dzień 10 grudnia oraz obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.

W debacie brali udział zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – p. Ewa Ners, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Działak p. Ewa Sotomska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wolność od Strachu. Uczestnicy spotkania  dyskutowali nad istotnymi prawami zawartymi w  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz charakteryzowali cechy prawdziwego wolontariusza. Wzięli także udział w krótkim quizie poświęconym roli i działaniom wolontariatu.

Wszystkie działania w ramach realizacji projektu dokumentowane były na blogu http://blogiceo.nq.pl/zawirowani prowadzonym przez uczniów.

Realizacja projektu promującego tolerancję, przestrzeganie praw człowieka, wzajemną życzliwość i wspieranie potrzebujących zwiększyła świadomość uczniów i wpłynęła na ich wzajemne postrzeganie się. Świadczy o tym ich zaangażowanie w pracę warsztatową podczas debaty podsumowującej oraz wyniki ankiety przeprowadzonej jako podsumowanie projektu, z której wynika, że większość z nich docenia potrzebę empatii i wzajemnego szacunku wobec  siebie.

 nadesłała: Elżbieta ZakrzewskaStopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.