Dziś jest: środa, 22 maja 2019 r., imieniny obchodzą: Julia, Wieslawa, Helena

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok

8 grudnia 2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Zakresy:

– edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)

– integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)

– rozwój turystyki (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– pomoc społeczna (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

– rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/829/ogloszeniu-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2018.html

Fot. Krzysztof Chyliński

Na podstawie informacji UM WWiM w Olsztynie: Benedykt Perzyński

(polityka społeczna i środowiskowa)Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.