Dziś jest: sobota, 29 kwietnia 2017 r., imieniny obchodzą: Piotr, Robert, Boguslaw

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Komunikaty

Wykaz dyżurów Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego w okresie 2015/2016

 1.      20 maja 2016

2.      17 czerwca 2015

3.      15 Lipca 2015

4.      Sierpeń – przerwa wakacyjna

5.      16 września 2015

6.      21 października 2015

7.      18 listopada 2015

8.      9 grudnia 2015

9.      20 stycznia 2016

10.  17 lutego 2016

11.  16 marzec 2016

12.   Kwiecień 2016 – IV Konferencja OPPD – termin do ustalenia

Dyżury pełnione są w Biurze Rady zawsze w godz. 15:00-16:00 w Komendzie Hufca ZHP w Działdowie przy ul. Chopina 4.

 

Komunikaty Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

2. Komunikaty Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.

1) Spotkanie Integracyjne

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z osobami towarzyszącymi na Spotkanie Integracyjne w Restauracji “Świtezianka ” w Rybnie w dniu 29 sierpnia br. o godz 16,00

Każda Organizacja może zgłosić dowolną ilość osób, koszt konsumpcji – 15 zł od osoby (bez napojów) plus ewentualne koszty dojazdu z Działdowa. Zgłoszenia przyjmuje kol .Antoni Furtak w terminie do 15 sierpnia br. na adres mailowy: radaoppowdziald@wp.pl lub na numer telefonu: 605-202-111

3. Komunikat Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie ws. szkolenia dla Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

                                                                                                                                                     Działdowo, dnia 01.02.2015

Rada Organizacji Pozarządowych                                

Powiatu Działdowskiego oraz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie 

Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe

zgrupowane w Porozumieniu OPPD.

 Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie informują że organizują szkolenie dla Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

 Tematy i terminy  szkolenia:

Podstawy prawne działania Organizacji Pozarządowych – 14.03.2015 r.

Podstawy księgowości  i sprawozdawczość obowiązujaca w Organizacjach Pozarządowych - 21.03.2015.r.

III. Sztuka wystąpień publicznych i Public Relations -  28.03.2015 r

 Szczególowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

 Sugerujemy by:  na szkolenia poz I i III – kierować osoby kierujące organizacją.

 Na szkolenie z poz II – kierować osoby zajmujące się rozliczaniem finansowym i sprawozdawczością organizacji.

 Organizacją wiodącą w tym Projekcie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie.

 Informujemy ze każda organizacja zrzeszona w Porozumieniu Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego otrzymuje jedno miejsce na tym szkoleniu.

 Szkolenie dla organizacji zrzeszonych w Porozumieniu OP PD jest bezpłatne.

 Zgłoszenia pisemne kandydatów z organizacji przyjmowane są do dnia 2 marca br, na nw adresy mailowe:

 zarzad@utwdzialdowo.eu   lub    radaoppowdziald@wp.pl

Ewentualnych informacji dodatkowych udziela telefonicznie Przewodniczący Rady OPPD – Antoni Furtak, tel.: 605-202-111

Przewodniczący Rady OP PD            

 Antoni Furtak

4.  Komunikat Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego w sprawie organizacji III Konferencji Organizacji Pozarządowych

 Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego informuje, że dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 15,00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie (zamek) odbędzie się III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Każda Organizacja Pozarządowa zarejestrowana i prowadzaca działalność na terenie powiatu działdowskiego może delegować 3 delegatow na Konferencję.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.

 Szanowni Państwo

 Blisko dwa lata  temu, w dniu 17 kwietnia 2013r  na I Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu, delegaci 16 organizacji pozarządowych powołali Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego. Zamierzeniem organizacji inicjujących powstanie Porozumienia było, że jest to struktura otwarta dla wszystkich zarejestrowanych i  działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych. Delegaci zgromadzeni na I Konferencji przyjęli  Regulamin Porozumienia Organizacji Pozarządowych oraz powołali 7-dmio osobową Radę Porozumienia i uchwalili Regulamin jej działania. Oba Regulaminy zakładają że Rada jest organem wykonawczym Porozumienia i składa sprawozdania z działalnosci na dorocznej Konferencji Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego co niniejszym  czynię:

 Powołana na I Konferencji Rada Organizacji Pozarządowych  w składzie:

-        Antoni Furtak – Przedstawiciel UTW w Działdowie – Przewodniczący Rady

-        Andrzej Umiński – Hufiec ZHP w Działdowie – Wiceprzewodniczący

-        Janina Zyznowska – PCK o. Działdowo – Sekretarz

-        Ewa Rzeszutko – Stowarzyszenie “Wrota Mazur” w Lidzbarku

-        Anna Bonisławska – Polskie Stow. Osób z Up. Umysłowym

-        Genowefa Marciniak -  Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki”

-         Ireneusz Tyburski -     Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

korzystając z gościnnego wsparcia Hufca ZHP w Działdowie stworzyła Biuro gdzie w każdą trzecią środę miesiąca pełni dyżury od godz 15 tej do 16 tej. Zasadą jest że spotkania Rady odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca -  gdzie omawiane są sprawy bieżące i podejmowane Uchwały dotyczące problemów organizacji Pozarządowych powiatu działdowskiego.

W czasie od II Konferencji w dniu 1 kwietnia 2014 roku do dnia dzisiejszego, Rada Organizacji Pozarządowych odbyła łacznie 10 spotkań (z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu) gdzie podjęto nastepujace działania :

 1. w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Rybnie zorganizowano  imprezę integracyjną  czlonków Organizacji Pozarządowych powiatu. Zainteresowanie imprezą przeszło nasze oczekiwania. Spodziewlismy się ok 40 uczestników a zgłoszono i wzięło w niej udział łacznie ponad 100 osób. W spotkaniu oprócz członków organizacji wzieli  udział również zaproszeni goscie w tym:  Starosta Powiatu Marian Janicki, przedstawiciele samorządów oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych w Olsztynie kol.Marek Borowski. Jest to dla nas wskazówka że spotkania takie powinny być kontynuowane.
 2. Wystąpiono do Organizacji Pozarzadowych Powiatu Działdowskiego z Apelem o włączenie się do raelizacji  zadań samorządów z zakresu kultury, edukacji i sportu przez pisanie wniosków i projektów na wsparcie finansowe relizowanych zadań przez samorządy powiatu oraz miast i gmin. Efektem tych działań jest między innymi dofinansowanie przez samorząd powiatowy szkolenia Lideroów Organizacji Pozarzadowych powiatu z zakresu podstaw prawnych obowiazujacyvh OP, podstaw księgowości i obowiazującej OP sprawozdawczości oraz budowania wizerunku i public relations w OP. Na wniosek Rady OPPD – organizacją wiodaca w tym Projekcie był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie który zorganizował i prowadził szkolenie. W szkoleniu tym uczestniczyło łącznie 23 osoby z 17 tu organizacji pozarządowych . W tym miejscu chciałbym podziękować zarówno Staroście powiatu za poparcie inicjatywy jak również Prezesowi Warmińsko_Mazurskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych za nieodpłatne użyczenie sali i deklarację dalszego wsparcia dla organizacji pozarządowych .. Należy też dodać że nie jest to jedyne wsparcie finansowe udzielane organizacjom pozarządowym przez samorządy. Wsparcie takie udzieliło też miasto Działdowo i inne gminy. Dziękując im za to,trudno jednak oprzeć się wrażeniu że wszytkie możliwości nie zostały wykorzystane ale przyczyna leży tu po dwóch stronach tj; nie tylko ograniczonymi możliwościami budżetu samorządów ale też zbyt małą aktywnoscią organizacji pozarzadowych w gotowości do podejmowania i realizacji zadań publicznych samorządów.
 3. Przykładem dobrej współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem powiatu niech będzie inicjatywa Rady OPPD i UTW wydawania stałego Biuletynu Osób Starszych i Niepełnosprawnych III WIEK . Ma to być wydawnictwo cykliczne wydawane co 2-3 m-ce , w którym znajdą swoje miejsce organizacje i komórki samorządów całego powiatu zajmujące się tą problematyką. Redagowania tego Biuletynu podjęła się grupa osob z UTW . Efektem tego jest 1 numer który oddajemy dziś Państwu do rąk. Liczymy na wsparcie samorządu powiatu  na wydanie kolejnych numerów w br, a mamy nadzieję że w następnym roku pomoc w jego wydawaniu zadeklarują też samorządy miast i gmin w zamian za promowanie miast i gmin powiatu.
 4. Chciałbym też poinformować Państwa że  na dzień dzisiejszy Porozumienie Organizacji Pozarządowych powiatu działdowskiego liczy 19 członków. W dalszym ciagu zapraszamy pozostałe organizacje powiatu do wstępowania do naszych struktur. Działając razem będziemy skuteczniejsi w realizacji naszych wspólnych działań.
 5. Przedstawiciele Rady OP PD byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach rad i zespołów: samorządu powiatu  – ws opiniowania wniosków o przyznanie srodków na dofinansowanie, Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Działdowo ws opiniowania Projektu Uchwały o powołaniu Rady Seniorów, bylismy jednym z inicjatorów powolania Rady Seniorów , która w 2014 roku została powołana Uchwałą Rady Miasta..
 6. Na wniosek Rady OPPD skierowany do Zarządu Powiatu o powołanie Zespołu roboczego Zarząd Powiatu  podjął Uchwałę o powołaniu Zespołu Roboczego ds Opracowania Programu działania na rzecz osób starszych na lata 2015 -2012. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Organizacji Pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych, PCPR oraz przedstawiciele samorządu powiatu – łącznie 11 osób. Efektem pracy tego Zespołu jest Powiatowy  Program Działań na rzecz osób starszych  na lata 2015-2020. Został on przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 493/14 w dniu 16 września 2014 r.  Rada Organizacji Pozarzadowych deklaruje niniejszym współpracę przy wdrażaniu w życie tego Programu. Zarówno bezpośrednio kalt tez przy współudziele zainteresowanych organizacji powiatu .
 7. Na wniosek organizacji członkowskich Porozumienia OP PD występowaliśmy do Burmistrza Miasta Działdowo i Starosty Powiatu o przeznaczenie zwalnianych pomieszczeń na  Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie organizacje  mogłyby znaleźć swoje lokum i wsparcie w realizacji zadań statutowych. Na realizację tego pomysłu można  wykorzystać środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Sprawa ta jest niezwykle ważna i ciągle aktualna. Prosimy władze powiatu, miast i gmin o wsparcie tej inicjatywy.

 Podsumowując, chcę powiedzieć że członkowie Rady działali społecznie poświęcajac swój czas a nieraz i pieniądze , za co chcę im serdecznie podziękować prosząc by wytrwali do nastepnej Konferencji.

 Antoni Furtak

6. Plan Pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego na okres  od 15 kwietnia 2015 r.  do 31 marca 2016 r.

 Zadania Rady:

1. Rozwój  społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej, tj; organizacji pozarządowych, samorzadów powiatowego i gminnych, administracji samorządowej  i  jej jednostek oraz biznesu a także przez zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publiczny miast,gmin i powiatu działdowskiego.

2. Integracja organizacji pozrządowych powiatu działdowskiego.

3. Prowadzenie Biura Porozumienia Organizacji Pozarzadowych powiatu działdowskiego.

  Rada realizuje swoje zadania poprzez następujące działania:

 1. Współpracę z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego miast i gmin Powiatu Działdowskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.
 2.  Uczestniczenie w opiniowaniu projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego, a także w wypracowywaniu stanowisk dotyczących zagadnień związanych z sektorem pozarządowym w gminach, powiecie i województwie .
 3. Udział we wdrażaniu Programu na rzecz osób starszych powiatu działdowkiego na lata 2015-2020 oraz  Programu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi -  na lata 2015-2020.
 4. Podejmie inicjatywę i weźmie udział w wypracowaniu Wieloletniego programu współpracy samorządów gmin i powiatu z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących procesów społecznych na lata 2015 -2020.
 5. Ewaluacja procesu oceny ofert w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd.
 6. Promowanie akcji odpisu  1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego powiatu.
 7. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy w tym poprzez organizowanie dorocznej  imprezy integracyjnyej dla całego środowiska oraz  corocznej  Konferencji Organizacji Pozarządowych i Władz Samorządowych powiatu działdowskiego.
 8. Podejmuje publiczną dyskusję nad zagadnieniami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim i rozwojem organizacji pozarządowych.
 9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji, jak również udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.

10.  Podejmowanie innych działań dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji organizacji pozarządowych których potrzeba uwidoczni sie w trakcie Kadencji Rady. 

Dla realizacji tych działań – Rada:

1.      Będzie prowadzić Biuro Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego w siedzibie przy ul. Chopina 4  w Działdowie (Komenda Hufca ZHP).

2.      Będzie Prowadzić Rejestr Organizacji Pozarządowych które zdeklarowały przystapienie do Porozumienia.

3.      Biuro będzie otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców powiatu co najmniej raz w miesiącu, w wyznaczony stały dzień.- każdą trzecią środę miesiąca w godz 15 do 16tej

4.      Rada, dla realizacji zadań będzie uczestniczyć w posiedzeniach rady w pełnym składzie – raz w miesiącu z dopuszczeniem przerwy wakacyjnej, wówczas przerwa w posiedzeniach Rady nie może być dłuższa niz 3 miesiace.

5.      Podejmie działania w celu zorganizowania imprezy integracyjnej organizacji pozarządowych w miesiacu sierpniu 2015 r- Planowany termin: piatek 28 sierpnia 2015 r.

6.      Podejmie się organizacji szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych z zakresu pozyskania środków publicznych w tym głównie środków z RPO Warmia i Mazury.

7.      Wystapi do Zarządu Powiatu o wspólne zorganizowanie w 2016 roku Konkursu “Godni naśladowania” w którym promowąć się będzie działania  na rzecz rozwoju samorządności  w powiatach i gminach.

8.      Zorganizuje na poczatku kwietnia 2016 r. IV Konferencję Orpanizacj Pozarządowych Powiatu. Bedzie to jednoczesnie Konferencja Srawozdawczo-Wyborcza gdzie zostana wybrane nowe władze Porozumienia OP PD.

 Plan pracy został zatwierdzony na III Konferencji OPPD w dniu 15 kwietnia 2015 r.

 Antoni Furtak
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.