Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Nadleśnictwo Dwukoły

Dwukoły, 13-240 Iłowo-Osada

tel. 23 654 10 84, (023) 654 19 86, (023) 655 91 22

tel/fax.  23 654 14 61

e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl

http://lp.olsztyn.rdlp.gov.pl/dwukoly/

183Nadleśnictwo Dwukoły utworzono po II wojnie światowej. Następnie w 1973 r. dołączono do niego nadleśnictwa: Mława i Żuromin. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Dwukołach w gminie Iłowo. Składa się ono z 16 leśnictw. Obecnie powierzchnia lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 30353 ha, w tym na obszarze Powiatu Działdowskiego znajduje się 4308 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym tu występującym jest sosna – 79%. Najcenniejsze fragmenty kompleksów leśnych objęte są ochroną powierzchniową. Utworzono tu 6 rezerwatów przyrody o powierzchni 622 ha, w tym: Olszyny Rumockie, Góra Dębowa, Świńskie Bagno, Gołuska Kępa, Baranie Góry i Dolina Mławki. Głównym celem ochrony w rezerwatach jest zachowanie naturalnego krajobrazu leśnego oraz występujących tam stanowisk gatunków roślin chronionych i rzadkich.

184Obok ochrony obszarowej znajduje się tu: 16 pomników przyrody, w tym głównie drzewa i 1 głaz narzutowy, 8 stanowisk ptaków chronionych (orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny) oraz kilkanaście rodzin bobrów. Ponadto 1962 ha zajmują lasy ochronne, głównie glebochronne oraz wodochronne. Istotną rolę odgrywają też wyłączone drzewostany nasienne, stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne oraz tereny stanowiące ostoję zwierząt chronionych. Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plany 10-letnie. Średnio rocznie pozyskuje się 72,6 tys. m3 drewna, z czego 45,1 tys. m3 przypada na cięcia pielęgnacyjne. Z kolei prace zalesieniowe i odnowieniowe obejmują ok. 133 ha, a pielęgnowanie upraw i młodników 419 ha.

185Teren nadleśnictwa to dawne pogranicze pomiędzy Polską a Prusami oraz linia walk z 1939 r., dlatego też jego terenie znajduje się wiele miejsc pamięci, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

  • Cmentarz Żołnierzy Niemieckich w Mławce z okresu I i II wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze Niemieccy oraz więźniowie Polscy, którzy zginęli przy jego budowie. Liczba pogrzebanych w tym miejscu żołnierzy z okresu II wojny wynosi 12479. Cmentarz ten odrestaurowano w 1995r., a otwarto 05.10.1996r.
  • Cmentarz w lesie Białuckim z okresu II wojny światowej więźniów Polskich zamordowanych w obozie w Działdowie. W tym miejscu zginęło ok. 12 tysięcy osób. Pomnik upamiętniający masowe mordy w latach 1940 – 1943 wzniesiono w 1955r.

186Nadleśnictwo na szeroką skalę prowadzi działalność edukacyjną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników. Odbiorcami edukacji są dzieci i młodzież szkolna, studenci oraz grupy społeczne i zawodowe. Bazami do prowadzenia edukacji leśnej są – izba edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ścieżki dydaktyczne, w tym m.in.: „Czym szumi las” i „Leśne przedszkole”. W ciągu ścieżki „Leśne przedszkole” zlokalizowano infrastrukturę pomocną do prowadzenia zajęć w dużych grupach. Jest to wiata na ok.90 osób wyposażona w stoły i ławy oraz wyznaczone miejsce na ognisko.

189Izba edukacji jest w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć. Ponadto słuchacze mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne, eksponaty oraz szereg materiałów informacyjnych i literaturę. Przeważającą formą edukacji w Nadleśnictwie Dwukoły są zajęcia terenowe, które dają możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą i kształtują umiejętności zrównoważonego i bezpiecznego korzystania z zasobów środowiska oraz rozwijają zainteresowania przyrodnicze. Nadleśnictwo jest organizatorem szeregu akcji, imprez okolicznościowych i konkursów, z których tylko rocznie bierze udział ponad 3 tys. osób.

190 191 192
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.