Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Welski Park-Krajobrazowy

480Jeleń 84, 13 – 230 Lidzbark

tel. 023 698 10 36, kom.0604 458 592

e-mail: wpk@uw.olsztyn.pl

http://www.welskipark.pl

Welski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1995 r. Leży on w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje część doliny rzeki Wel, liczne jeziora, lasy i tereny bagienne. Zajmuje powierzchnię ponad 20 tys. ha. Wyróżnia się głównie wysokim stopniem naturalności ekosystemów wodnych i torfowiskowych, dużym udziałem chronionych oraz reliktowych gatunków flory, a także bogatą i interesującą fauną kręgowców, szczeŹgólnie ryb i ptaków. W granicach parku krajobrazowego znajduje się część gmin: Lidzbark z miastem Lidzbarkiem, Płośnica, Rybno oraz Grodziczno. Miłośnicy wędrówek odnajdą tu zarówno interesujące zabytki kultury materialnej, jak i zakątki o dużych walorach krajobrazowych, do których należy m.in. malownicze, otoczone lasami Jezioro Lidzbarskie, rozciągające się od Lidzbarka w kierunku zachodnim. Występujące na terenie Parku liczne jeziora są doskonałymi miejscami do obserwacji przyrody, a ich dobrze rozwinięta linia brzegowa z dużą ilością zatok i półwyspów stanowi idealne miejsce wypoczynku na łonie natury.

Według podziału fizyczno – geograficznego (J. Kondracki) WPK położony jest w makroregionie Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego i mezoregionach: Garb Lubawski oraz Równina Urszulewska. Jest on otoczony czterema innymi parki krajobrazowymi: na południu sąsiaduje z Górznieńsko – Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym, na północy z oddalonym o kilka kilometrów Parkiem Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich, dalej w kierunku zachodnim znajduje się Brodnicki Park Krajobrazowy, natomiast na północnym zachodzie w odległości około 30 km od WPK- Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.

474 475 476

Podstawowymi wartościami predysponującymi powyższy obszar do szczególnej ochrony są:

 • rzeka Wel z naturalnym i urozmaiconym przebiegiem (liczne meandry, przepływ przez wiele jezior, zmiany kierunku biegu oraz bardzo atrakcyjny i malowniczy odcinek od Lidzbarka do miejscowości Trzcin, gdzie rzeka płynie „przełomem” w wąskiej i głębokiej rynnie);
 • 13 jezior o zróżnicowanej powierzchni (od 5,0 ha – j. Mały Jeleń do 298,04 ha – j. Rumian), są to jeziora polodowcowe, głównie typu rynnowego – najczęściej długie, wąskie, o stromych brzegach, znacznych głębokościach i nierównym dnie;
 • urozmaicona rzeźba terenu, szczególnie w okolicach miejscowości Trzcin i Lorki;
 • bogactwo flory i fauny – występowanie szeregu gatunków rzadkich i chronionych;
 • istniejące i projektowane na obszarze parku formy ochrony przyrodniczej (rezerwaty, użytki ekologiczne, pomniki przyrody).

477 478 479

Wartości krajobrazowe Parku wzbogacają także liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, składają się na nie:

 • obiekty architektury (zabytkowe budowle sakralne, budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w., budowle przemysłowe oraz użyteczności publicznej);
 • założenia i układy przestrzenne; (zespoły dworsko – pałacowe, zabytkowe założenia zieleni);
 • obiekty historyczne; (stanowiska archeologiczne, głównie z okresu późnego średniowiecza);
 • miejsca pamięci narodowej.

Działalność gospodarcza na terenie Parku prowadzona powinna być zgodnie z zasadami ekorozwoju, a więc uwzględniać m.in.:

 • rekultywację i zagospodarowanie gruntów po eksploatacji kopalin;
 • zalesianie i zadrzewianie gruntów nie przydatnych dla rolnictwa, nie będących użytkami ekologicznymi;
 • podejmowanie inwestycji zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem, szczególnie w zakresie ochrony jezior i rzeki Wel;
 • ochronę różnorodności biologicznej roślin i zwierząt;
 • propagowanie, popieranie i inicjowanie rozwoju rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego;
 • rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne, właściwe dla kształtowania środowiska;
 • działania zmierzające do optymalnego zagospodarowania turystycznego, przede wszystkim rozwoju agroturystyki.

Serdecznie zapraszamy do siedziby WPK w miejscowości Jeleń, a także na ścieżki przyrodnicze.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.