Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Przebieg współpracy

91

2000

We wrześniu 2000 r. w wyniku działań Starostwa Powiatowego w Działdowie nawiązano współpracę z Powiatem Hersfeld–Rotenburg – Niemcy, jako powiatem bliźniaczym. W dniach 8 – 9 października 2000 r. na zaproszenie ówczesnego starosty działdowskiego – Henryka Przybyszewskiego przybyła delegacja Powiatu Hersfeld – Rotenburg na czele ze starostą Ronaldem Hühnem. Podczas wizyty podpisano list intencyjny, w którym wyrażono chęć współpracy w zakresie: szkolnictwa, służby zdrowia, wymiany młodzieży oraz pomiędzy organizacjami społecznymi i środowiskami samorządowymi. Starosta Powiatu Hersfeld – Rotenburg zaprosił przedstawicieli Powiatu Działdowskiego do złożenia rewizyty w Niemczech.

2001

Pierwsza wizyta delegacji Powiatu Działdowskiego w Powiecie Hersfeld-Rotenburg miała miejsce w dn. 29.01 – 30.01.2001 r. Podczas wizyty delegacji z Powiatu Działdowskiego doszło do spotkania z przedstawicielami samorządów i innych organizacji społecznych. Odwiedzono szpital powiatowy, szkołę ogólnokształcącą w Obersbergu, a także zaproszono przedstawicieli niemieckich szkół do złożenia wizyty w Działdowie, celem nawiązania współpracy międzyszkolnej.

275W trakcie kolejnej wizyty niemieckiej w powiecie działdowskim w dn. 28.07 – 29.07.01 r. nastąpiło nawiązanie współpracy międzyszkolnej. Omówiono przeprowadzanie wspólnych zajęć w ramach realizowania projektu „COMENIUS”, inicjowanie wspólnych spotkań muzycznych oraz wyrażono wolę wymiany młodzieży szkolnej. Delegacja niemiecka zwiedziła również Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II i Szkołę Zawodową przy ul. Pocztowej w Działdowie oraz gospodarstwo agroturystyczne przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. W wyniku wymiany informacji i wizyt pomiędzy przedstawicielami samorządów i szkół dn. 9.11.2001 r. podpisano deklarację o partnerstwie pomiędzy szkołami Modellschulle Obersberg z Bad Hersfeld i Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. W dniach 25.05. – 1.06.02 r. 3 opiekunów oraz 30 dzieci, wytypowanych przez TPD w Działdowie z rodzin niezamożnych wszystkich gmin z obszaru powiatu działdowskiego, wyjechało do ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Heeschendorf – Fehmarn – Niemcy.

2002

W 2002 r. kontakty między Powiatami uległy intensyfikacji. W dn. 30.05. – 3.06.02 r. przybyła do Działdowa liczna niemiecka delegacja samorządowa na czele ze starostą powiatu. W czasie tej wizyty – 31.05.02 r. – podpisano akt o współpracy pomiędzy Powiatem Działdowskim i Powiatem Hersfeld – Rotenburg.

W dniach 30.09. – 2.10.02 r. przedstawiciele Powiatu Działdowskiego gościli w powiecie niemieckim. W skład delegacji wchodzili: starosta oraz członkowie zarządu i rady powiatu. W czasie wizyty w powiecie Hersfeld – Rotenburg odwiedzono kilka zakładów pracy, szpital powiatowy oraz dom opieki nad osobami starszymi.

2003

276 277 278

W maju 2003 r. na zaproszenie starosty działdowskiego – Mariana Janickiego, doszło do kolejnej wizyty delegacji z Niemiec w powiecie działdowskim. W skład delegacji wchodzili: Roland Hühn – starosta, Ernst Schmidt – starosta elekt oraz Marianne Klapper – koordynator ds. współpracy zagranicznej. 7 maja 2003 r. w siedzibie ARiMR w Działdowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego z udziałem przedstawicieli Powiatu Hersfeld – Rotenburg, ARiMR oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. W trakcie posiedzenia dyskutowano na tematy sposobów pozyskania i wykorzystania środków pomocowych pochodzących z UE z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury terenów wiejskich, zakresu działalności ARiMR, tworzenia zintegrowanego systemu kontroli gruntów i zwierząt oraz dopłat bezpośrednich dla rolników. Wymieniono także spostrzeżenia dotyczące przygotowań wejścia Polski do UE. Po zakończeniu posiedzenia niemieccy goście zwiedzili Ośrodek – Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Działdowie. Następnie złożyli wizytę w Nadleśnictwie Lidzbark, w trakcie której spotkali się z przedstawicielami władz gminy Lidzbark. W godzinach wieczornych doszło do spotkania z członkami Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego. Natomiast 8 maja w siedzibie CKU DAR przedstawiciele starostwa, gmin oraz delegacji niemieckiej omówili obszary wzajemnej współpracy.

W trakcie rozmów uzgodniono, że koordynatorem współpracy pomiędzy powiatami zostanie Starostwo Powiatowe w Działdowie, które w sferze ekologicznej będzie wspierane przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, natomiast rozwoju gospodarczego – Działdowską Agencję Rozwoju SA i Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego . Delegacja złożyła również wizytę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. Następnie na zaproszenie burmistrza Miasta Działdowa – Ryszarda Duchny, niemieccy goście wzięli udział w Festynie Europejskim na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Działdowie. Na zakończenie wizyty przedstawiciele samorządów gminnych przekazali stronie niemieckiej listy intencyjne dotyczące chęci nawiązania dalszej współpracy.

W dniach 27-30 października 2003 r. delegacja z Powiatu Działdowskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, na czele ze starostą działdowskim oraz przedstawiciele Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, służby zdrowia, a także Powiatowej Straży Pożarnej, udała się z wizytą do Powiatu Hersfeld-Rotenburg. W trakcie licznych spotkań omówiono sprawy związane z organizacją ratownictwa i zarządzania kryzysowego, funkcjonowaniem i organizacją szpitali, jak również zapoznano się z dopłatami dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

2004

24-26 czerwca 2004 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zaprzyjaźnionego Powiatu Hersfeld-Rotenburg, w tym m.in. starosty – Ernsta Schmidta, przedstawicieli świata biznesu i kultury z władzami Powiatu Działdowskiego, wójtami, burmistrzami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kulturalnych i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone rozmowy dotyczyły rozwoju gospodarczego, budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i kultury. Jednym z ważnych tematów było omówienie możliwości współpracy kulturalnej oraz przygotowanie wystawy w Bad-Hersfeld poświęconej gospodarce, turystyce, oświacie i kulturze powiatu działdowskiego, która została zaplanowana na czerwiec 2005 r.

7 8 9

W trakcie wizyty goście zwiedzili również kilka przedsiębiorstw, w tym m.in. GRAN-MAR, Zakłady Mięsne w Rybnie, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, a także obejrzeli kompostownię w Zakrzewie, odwiedzili DAR SA, Welski Park Krajobrazowy, Katolickie Stowarzyszenie – Centrum Młodych, PSOUU oraz ZHP w Działdowie, a w trakcie festynu zapoznali się z wyrobami Piekarni Nowakowskich. Współpraca władz zaprzyjaźnionych powiatów stopniowo przyczynia się do ułatwienia wzajemnych kontaktów zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i społecznej, w tym szczególnie edukacyjnej i kulturalnej.

5 279 280

2005

W dniach 8-12 czerwca 2005 r. w miejscowości Bad Hersfeld (Niemcy) odbyły się kolejne polsko-niemieckie spotkania przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządów gminnych, przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnych, połączone z otwarciem wystawy poświęconej rozwojowi społeczno – gospodarczemu powiatu działdowskiego. Przedsięwzięcie to stworzyło okazję do lepszego poznania się, przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń, a przede wszystkim do nawiązania partnerskiej współpracy różnego typu organizacji i instytucji. Spotkania umożliwiły wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, promocji przedsiębiorczości, ograniczania bezrobocia, ochrony środowiska, współpracy kulturalno-oświatowej, funkcjonowania systemu szkolnictwa i służby zdrowia oraz wspierania rolnictwa.

Wspólna ekspozycja gmin i powiatu spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców powiatu Hersfeld – Rotenburg. Zaprezentowała ona niemieckiemu odbiorcy Działdowszczyznę, jako miejsce atrakcyjne zarówno pod względem turystycznym, jak również inwestycyjnym. Niemcy docenili kompleksowy charakter wystawy, umiejętnie łączącej aspekty kulturowe, gospodarcze i przyrodnicze, a także zdolność efektywnej współpracy osób zaangażowanych w przygotowanie wystawy oraz profesjonalną oprawę muzyczną, którą zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, w składzie: Paweł Cegiełka i Marcin Chiliński – duet gitarowy oraz Jakub Pronobis – akordeonista, pod opieką Maksymiliana Janika.

281 282 283

Wystawa umożliwiła zaprezentowanie działalności produkcyjnej najaktywniejszych przedsiębiorstw z terenu powiatu działdowskiego, takich jak: Heinz Glas, Dekorglass Działdowo, Se-Da, a także przedstawicieli branży spożywczej w tym: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Działdowie, Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku oraz Zakładów Mięsnych w Rybnie.

Na bazie współpracy nawiązanej przez zaprzyjaźnione powiaty zaczęły rozwijać kontakty organizacje pozarządowe. Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz Pracownia Malarstwa Młyn rozpoczęły współpracę z Kunstverein z Bad Hersfeld. Kunstverein Bad Hersfeld e.V. – to stowarzyszenie, które zostało założone w 1985 r. Należą do niego twórcy i osoby zainteresowane sztuką. Kunstverein organizuje wystawy, wykłady, projekcje filmowe czy wyjazdy artystyczne. Przed dwoma laty powstała „Akademia dziecięca”, organizowane są kursy artystyczne i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Od lat Kunstverein wspiera kontakty z miastami partnerskimi Bad Hersfeld i Powiatu Hersfeld – Rotenburg w Finlandii, Francji, Czechach i Polsce.

2006

218W 2006 r. dzięki zaproszeniu Powiatu Działdowskiego oraz TMZD stowarzyszenie miało możliwość pokazania kilkunastu prac ze swojej jubileuszowej wystawy w Działdowie. We wrześniu 2006 r. przybyli do Działdowa artyści – malarze i rzeźbiarze niemieccy tj. Manfred Grund, Monika Selmigkeit, Ute Brinkmann i Georg Hofmann.

Manfred Grund ur. 28.05.1937 r. w Klemensdorf – akwarela i olej.

Tematami jego prac jest wszystko, co wydaje się warte namalowania, od pejzażu do portretu. Akwarele przywiezione z licznych podróży zagranicznych artysta „przetwarza” kolorystycznie i strukturalnie w obrazach olejnych. Każdy z nich przechodzi przez swoisty filtr świadomości.

Monika Selmigkeit ur. 22.01.1966 r. w Rzeszowie – olej i grafika.

W malarstwie artystki nie chodzi bynajmniej o realistyczne odwzorowanie, stara się ona przedstawić uczucia, wrażenia i chce na nie uwrażliwić oglądającego. Utrwala „chwile” jest „narratorem”, przekazuje wrażenia odczuwane w danym momencie.

Ute Brinkmann ur. 04.11.1966 r. w Merseburgu – olej na płótnie i inne techniki.

Malarka bez reszty emocjonalnie gra nie tylko ze swoim „drugim ja”, lecz przedstawia mały wycinek bogactwa erotyki. Jest to malarstwo, które nie wstydzi się swego hedonistycznego pochodzenia – zmysłowość i prowokacja na płótnie z punktu widzenia pewnej siebie kobiety.

Georg Hofmann ur 05.03.1940 r. w Niederjossa – raku.

Artysta w swych pracach ceramicznych sięga do wzorów sztuki z Dalekiego Wschodu – Korei i Japonii. Widz powinien szybko odczytać artystyczne credo artysty: sztukę o prostej formie i ograniczonej gamie kolorów.

214 215 217

13 września 2006 r. w refektarzu i kaplicy zamku krzyżackiego w Działdowie została uroczyście otwarta wystawa prac plastycznych członków Kunstverein z Bad Hersfeld pt. „artAKCJA – przegląd kulturalny”. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród odwiedzających gości.

543 544 545

Natomiast w dniach 9-12 grudnia 2006 roku miała miejsce kolejna wizyta delegacji niemieckiej. Goście zwiedzili Działdowo, obejrzeli znajdujące się w pobliżu Gródek kurhany, wykopaliska archeologiczne w Tarczynach, kościoły i Muzeum Przyrodnicze w Lidzbarku, teren Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Muzeum Etnograficzne w Jeleniu. Ważną częścią wizyty było także zaprezentowanie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark  Tadeusza Iskrę działalności nadleśnictwa w sferze m.in. gospodarki leśnej, ochrony środowiska oraz współpracy z samorządem terytorialnym.

546 547 548

Niemcy obejrzeli również fragment leśnej ścieżki dydaktycznej oraz salę edukacyjną, w której zgromadzone są tablice dotyczące zagadnień leśnych, urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna z różnych gatunków drzew. Z kolei Państwo Lis właściciele gospodarstwa w Księżym Dworze zapoznali delegację z historią pałacu i miejscowości oraz działalnością ich nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Zaprosili też gości do wnętrz odnowionego pałacu w Księżym Dworze. Członkom delegacji przedstawiono także rozwój turystyki i agroturystyki na terenie powiatu na przykładzie m.in. gospodarstwa rybackiego Państwa Ossowskich w Koszelewach oraz nowopowstającego ośrodka wypoczynkowego w Kurojadach.

549 550 551

W trakcie pobytu w Działdowie przedstawiciele niemieckiej firmy „Orthopädie-Technik Schindewolf + Schneider GbR” z Eisenach przekazali Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu 3 nowoczesne wózki inwalidzkie, natomiast Środowiskowym Domom Samopomocy w Lidzbarku i Iłowie – Osadzie po jednym. Wózki o łącznej wartości ok. 75 tys. zł będą służyły najbardziej potrzebującym mieszkańcom z terenu powiatu. Natomiast niemieckie przedszkole Kindergarten Zwergenschlösschen z Krauthausen ofiarowało 2 worki nowych, pluszowych zabawek dla wychowanków m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie.

Z pewnością podejmowane i planowane przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na wspieranie kontaktów społeczno – gospodarczych, przez co prowadzić będą do efektywnego rozwoju działających na terenie obydwu powiatów instytucji oraz stworzą trwałe, przyjacielskie więzi polsko – niemieckie.

2007

51217 maja 2007 r. przybyła do Działdowa 63 osobowa delegacja niemiecka z zaprzyjaźnionego z Powiatem Działdowskim Powiatu Hersfeld – Rotenburg. W skład delegacji weszli m.in. starosta Ernst Schmidt, przewodniczący oraz członkowie rady powiatu, członkowie Stowarzyszenia Artystów (Kunstverein) z Bad Hersfeld oraz chór gospel Colours of Music i zespół ludowy Trachten und Volkstanzgruppe Schenklengsfeld.

511Po zakwaterowaniu w hotelach i chwilowym odpoczynku grupa udała się na wieczorny spacer po Działdowie, a z samego rana stawiła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie, gdzie powitali ją: Marian Janicki – starosta, Piotr Kłosowski – wicestarosta oraz Erwin Smoliński – sekretarz. Ernst Schmidt – starosta, podziękował za zaproszenie oraz przedstawił skład delegacji i przybliżył działalność zespołów niemieckich.

516Piątek upłynął pod znakiem występów muzycznych. W Starostwie zaprezentowali się: chór z Gimnazjum nr 2, jedni z najlepszych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie przy akompaniamencie nauczycieli oraz zespoły niemieckie. Warto wspomnieć, że polsko – niemiecką działalność artystyczną wspierała Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Galeria z występów taneczno – muzycznych w Starostwie

515Następnie delegację po Działdowie oprowadził Wojciech Wółkowski – członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. W ratuszu Niemcy zostali serdecznie powitani i przyjęci przez Teresę Bartkowską – Przewodniczącą Rady Miasta Działdowo oraz z zainteresowaniem obejrzeli zorganizowaną tam przez Starostwo Powiatowe w Działdowie wystawę akwareli autorstwa Wojciecha Wółkowskiego pt. „Działdowszczyzna – taka niezwykła kraina”.

Spacer po Działdowie i wystawa akwareli W. Wółkowskiego w ratuszu – galeria

456Później goście przeszli na zamek, gdzie podziwiali wystawę obrazów olejnych Andrzeja Walaska pt. „Motywy – w poszukiwaniu piękna”, zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Działdowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Działdowskiej.

Wystawa malarstwa A. Walaska pt. Motywy – w poszukiwaniu piękna – galeria

Spacerując ulicą Jagiełły oglądali kamienice Sommera i berlińską, dawne wille: Frankensteina, Boenheima, Wyrwicza, Prowa, a także słuchali opowieści o historii tej ziemi i losach jej mieszkańców. Dotarli także do koszar wojskowych, w których podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili obóz przejściowy.

464 522 524

Później członkowie delegacji niemieckiej spotkali się z Janem Przyborskim – wójtem gminy Iłowo-Osada, przekazali kolejny wózek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie oraz obejrzeli program artystyczny.

490Natomiast po południu przedstawiciele samorządów podsumowali dotychczasową współpracę powiatów oraz omówili kierunki dalszych działań. Równolegle toczyły się także intensywne prace przygotowujące do wieczornych występów w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie. Wspierane przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej Międzynarodowe spotkania muzyczno-taneczne rozpoczęto 18 maja 2007 r. o 17-tej. Wystąpiły:

  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy pod przewodnictwem znakomitego kapelmistrza Jana Wiśniewskiego, w towarzystwie Zespołu Mażoretek pod kierownictwem Jadwigi Józefowicz,
  • Chór z Gimnazjum nr 2 w Działdowie, którego opiekunką jest Ewelina Krawcewicz,
  • Chór z Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie pod opieką Barbary Bieńkowskiej,
  • Chór Jaspis z Zespołu Szkół w Księżym Dworze – opiekunem chóru jest Grażyna Niemiro,
  • Zespół Regionalny „Ruszkowianki” z GOKiS w Działdowie, którego instruktorem jest Daniel Stempkowski,
  • Młodzieżowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazury” z GOKiS w Działdowie, choreografem zespołu jest Paweł Piórek,
  • Zespół Tańca Towarzyskiego ATUT z GOKiS w Iłowie, pod opieką Marka Szpakuta,
  • Zespół Tańca Nowoczesnego MDK, pod kierunkiem Aldony Demianiuk-Fojut.

491 498 501

Zobacz szerszy opis wszystkich występujących zespołów

513Interesujący program zaprezentowały także grupy niemieckie: zespół ludowy Trachten und Volkstanzgruppe Schenklengsfeld oraz chór gospel Colours of Music, które ujęły w swoim repertuarze także polskie utwory. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich wykonawców oraz organizatorów brawami.

Międzynarodowe – spotkania muzyczno – taneczne w hali Gimnazjum nr 2 w Działdowie – galeria

W sobotę goście z Niemiec zwiedzali Lidzbark, w tym m.in. Muzeum Pożarnictwa oraz kościół Św. Wojciecha. Część grupy pod przewodnictwem pracowników Welskiego Parku Krajobrazowego udała się na spacer wokół Jeziora Lidzbarskiego, obejrzała Nadleśnictwo Lidzbark, leśną ścieżkę dydaktyczną, pobliskie ośrodki wypoczynkowe oraz zdegustowała pyszne sery z mleczarni w Lidzbarku.

561 562 563

Druga grupa wzięła udział w profesjonalnie zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowe „Jędruś” z Lidzbarka spływie kajakowym malowniczą rzeką Wel. Następnie delegacja odwiedziła Ośrodek Wypoczynkowy Państwa Garbacz w Kurojadach, gospodarstwo agroturystyczne Rumian – Lesiak Państwa Krupińskich, muzeum przyrody i etnograficzne w Jeleniu oraz zwiedziła kościół w Rumianie. Wieczorem zespoły niemieckie wystąpiły jeszcze raz podczas pożegnalnej kolacji w Hotelu Wkra.

558 559 560

Spływ kajakowy oraz zwiedzanie Lidzbarka i okolic – galeria

Mamy nadzieję, że realizowane projekty stworzą szansę kształtowania w społeczeństwie niemieckim prawdziwego obrazu Polski i Polaków oraz przyczynią się do dalszego dobrego rozwoju stosunków dwustronnych, szczególnie na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej, ekologicznej i gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że samorządy tworzą jedynie podstawy współpracy, nakreślają jej ramy, natomiast dalszy jej rozwój w dużej mierze zależy od aktywności wielu osób i zaangażowania w nią różnego typu instytucji.

2008

754

W dniach 25-29 czerwca 2008 r. delegacja z powiatu działdowskiego gościła na zaproszenie dr. Ernsta Schmidta – starosty, na terenie powiatu Hersfeld – Rotenburg. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu, w tym: Jadwiga Barbara Plewka -przewodnicząca, Marian Janicki – starosta, Piotr Kłosowski – wicestarosta oraz Teresa Kuca, Krzysztof Aurast, Witold Ostrowski i Paweł Rutkowski, a także Elżbieta Leżuchowska – dyrektor SP ZOZ w Działdowie. Koordynatorem przedsięwzięcia, na które pozyskano środki zewnętrzne z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży była – Lidia Nyga ze Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Program wizyty obejmował m.in. zwiedzanie szpitala w Bad Hersfeld, centrum kardiologii i ośrodka seniorów w Rotenburgu, centrum energii odnawialnej w Alheim Heinebach, zakładów „Sonnenei” i Oberellenbach Demeter „Kirchof” oraz miejscowości Oberellenbach korzystającej z programu odnowy wsi. Zwiedzono także ośrodek szkoleniowy w Licherode, którego działalność skoncentrowana jest na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Odbyły się także spotkania z powiatowymi klubami sportowymi z powiatu Hersfeld – Rotenburg. Jednym z głównych punktów programu były rozmowy dotyczące rozwijania współpracy sportowej oraz turniej piłki nożnej w Bebrze.

W środę wieczorem delegację z powiatu działdowskiego przywitał w Rotenburgu Ernst Schmidt – starosta powiatu Hersfeld-Rotenburg.

737 738 747

W czwartek 26 czerwca 2008 r. delegacja z terenu powiatu działdowskiego obejrzała prezentację firmy K+S właściciela kopalni soli potasowej w Merkers, która istnieje już ok. 100 lat i zwiedziła kopalnię. Znajduje się w niej muzeum górnictwa, grota kryształowa i najgłębiej położony bar kryształowy (800 metrów pod ziemią), sala koncertowa oraz skarbiec, gdzie w 1945 r. złożono złoto, dewizy i dzieła sztuki III Rzeszy. Poszczególne punkty zwiedzania były od siebie oddalone nawet o do 20 km i wymagały szybkiego przemieszania się samochodami podziemnymi korytarzami.

753Następnie delegacja udała się do Bebry miejscowości zamieszkiwanej przez prawie 15 tys. osób, gdzie w ratuszu spotkała się z burmistrzem panem Horstem Gross’em oraz przedstawicielami klubów sportowych. Zapoznano się tam z historią oraz rozwojem społeczno – gospodarczym tego regionu oraz dalszą strategią rozwoju, a także przedstawiono sytuację panującą w powiecie działdowskim. W Bebrze zwiedzono także muzeum kolejnictwa. Bebra była dawniej, podobnie jak na naszym terenie Iłowo-Osada, ważnym węzłem kolejowym, który z czasem stracił na znaczeniu. Dla upamiętnienia minionych lat w dawnej wieży ciśnień powstało muzeum prowadzone przez osoby wcześniej pracujące na kolei. Znajduje się w nim stała ekspozycja prezentująca i dokumentująca dzieje kolejnictwa na tym terenie, a nieopodal czynna kolejka wąskotorowa. Całe muzeum powstało dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, głównie kolejarzy i ich rodzin.

752Wieczorem delegacja obejrzała nowo otwarty dom seniora w Rotenburgu. Dyrekcja oraz personel zapoznała wszystkich z przebiegiem procesu inwestycji, zasadami funkcjonowania i finansowania ośrodka oraz zakresem oferowanych usług dla osób starszych.

W piątek burmistrz Lüdtke oprowadził delegację po centrum energii odnawialnej w Alheim – Heinebach. Zwiedzono tam m.in. firmę produkującą ogniwa solarne oraz zapoznano się z możliwościami wykorzystania energii słonecznej w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej. Następnie złożono wizytę w gospodarstwie „Sonnenei”, które wykorzystuje urządzenia solarne przy hodowli kur. Dodatkowo odwiedzono ekologiczne gospodarstwo „Kirchhof” w Oberellenbach Demeter produkujące przetwory z mleka. Ważnym punktem wizyty było zapoznanie się z efektami wdrażania w Oberellenbach programu odnowy wsi oraz sposobami aktywizacji mieszkańców.

748Tego samego dnia obejrzano również ośrodek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Licherode, który ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości przyrodniczej uczestników szkoleń i kursów, popularyzowanie dbałości o środowisko naturalne i kulturowe regionu, popularyzowanie ekoturystyki, jako formy aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Dodatkowo najmłodsi dowiadują się tu także skąd pochodzi mleko, papier, wełna, czy też jak można wykorzystywać słońce itp.

W sobotę rano odwiedzono Centrum Kardiologii w Rotenburgu, a dzień wcześniej także szpital powiatowy w Bad Hersfeld. Zapoznano się tam m.in. z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej i zasadami finansowania służby zdrowia w Niemczech, na przykładzie ww. placówek, jak również z planami ich rozwoju. Dyrekcja Centrum zaproponowała dyrektor SP ZOZ w Działdowie nawiązanie współpracy w zakresie przez nich reprezentowanej dziedziny medycyny. Oczywiście wcześniej musiałyby zostać uzgodnione szczegóły współpracy. Warto podkreślić, że w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i anestezjologii Centrum posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie kształcenia.

739 740 744

2009 – nie było zaplanowanych wizyt.

2010

W dniach 12-15 lipca 2010 r. na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego gościliśmy przedstawicieli z terenu powiatu Hersfeld – Rotenburg w Niemczech. Delegacji niemieckiej przewodził po raz kolejny starosta dr Ernst Schmidt. Ze względu na uzgodnioną tematykę spotkań przyjechali: Anja Deiss – odpowiedzialna za planowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym głównie osób starszych, Thorsten Bloss i Heinrich Nitz – przedstawiciele Zarządu Czerwonego Krzyża z powiatu Hersfeld – Rotenburg, Thomas Specht – przewodniczący Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Danuta Golonka – naczelna pielęgniarka oddziału ratunkowego szpitala w Bad Hersfeld. Program wizyty obejmował cykl wykładów i spotkań przybliżających system funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych i organizacji działających na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Goście przybyli późnym wieczorem 12 lipca 2010 r. Następnego dnia odbyła się wizyta w miasteczku rycerskim w parku przy ul. Wolności w Działdowie, podczas której omówiono m.in. zasady organizacji imprez masowych, plenerowych oraz przygotowania w związku ze zbliżającymi się obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Następnie zorganizowane zostało spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Dyrektor placówki Mirosława Ormanowska przedstawiła zasady funkcjonowania placówki, w tym m.in. misję DPS, strukturę organizacyjną, proces dochodzenia do spełniania wymogów standaryzacji, sposób finansowania, charakterystykę pensjonariuszy, formy zajęć, ich zakres i metody pracy z podopiecznymi, a także występujące potrzeby i plany na przyszłość. Po prezentacji goście z Niemiec omówili zasady funkcjonowania tego rodzaju ośrodków w Niemczech. Na koniec wyrazili swoje uznanie dla pracy dyrektor i pracowników DPS w Uzdowie. Podkreślili swoje zaskoczenie bardzo wysokim poziomem świadczonych przez tą placówkę usług, zaangażowaniem personelu oraz wysokim standardem wyposażenia domu, który ich zdaniem nie różni się od podobnego typu placówek w ich powiecie.

Członkowie delegacji uczestniczyli też w spotkaniach: w Działdowskim Centrum Caritas, w oddziale PCK i w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Dyrektor DCC ksiądz Zdzisław Syldatk przedstawił zadania realizowane przez placówkę, takie jak: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Ogniska Wychowawczego, jako placówki wsparcia dziennego, Stacji Opieki Caritas, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rzeczowej osobom i rodzinom najuboższym – matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, zapewnianie zakwaterowanie i wyżywienie osobom bezdomnym, a także współpracę z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie. Później prezes PCK w Działdowie Bogdan Ulatowski omówił sytuację związaną z krwiodawstwem w powiecie działdowskim, funkcjonowanie i historię PCK, a także zadania realizowane przez tę organizację, osiągnięcia, a także występujące potrzeby i problemy.

Dodatkowo starostowie spotkali się w Kurojadach z dyrektorem Welskiego Parku Krajobrazowego oraz delegacją z Oebisfelde i z zaprzyjaźnionego Naturpark Droemling w Niemczech. Mieli tam możliwość uczestniczenia w dyskusjach poświęconych m.in. ochronie środowiska.

W godzinach popołudniowych w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie komendant powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński, kpt. inż. Piotr Bojanowski, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działdowie – Piotr Kłosowski, zapoznali przedstawicieli delegacji z powiatu Hersfeld-Rotenburg ze sposobem funkcjonowania systemu sieci straży pożarnych w powiecie działdowskim.

Po wykładzie grupa uczestniczyła w pokazie działania powiatowego stanowiska kierowania i zarządzania kryzysowego. Pobyt w PKPSP zakończył się demonstracją pojazdów, sprzętów pożarniczych i ratowniczych, będących na wyposażeniu tej jednostki.

14 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie członków delegacji z Niemiec z dyrekcją SP ZOZ w Działdowie. Dyrektor SP ZOZ Elżbieta Leżuchowska przedstawiła zasady funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, strukturę organizacyjną szpitala, poziom zatrudnienia na poszczególnych oddziałach i w poradniach oraz metody finansowania tej placówki. W trakcie obchodu po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pielęgniarka oddziałowa – Aleksandra Lewandowska omówiła sposób funkcjonowania SOR i reagowania służb ratownictwa medycznego, a także zaprezentowała specjalistyczne wyposażenie oddziału.

Kolejny wykład, którego prelegentem był dr n. med. Janusz Reguła, był poświęcony funkcjonowaniu oddziału opieki paliatywnej w działdowskim szpitalu. W trakcie wizyty w szpitalu porównano sytuację związaną z opieką zdrowotną w powiatach: działdowskim i Hersfeld- Rotenburg.

Następne spotkanie dotyczyło podstaw prawnych systemu lecznictwa odwykowego w Polsce, metod leczenie i motywowania do leczenia. Odbyło się ono w Ośrodku Terapii Uzależnień w Działdowie i poprowadziła je kierownik ośrodka mgr Dorota Reguła.

W godzinach popołudniowych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Lidzbarku z członkami delegacji spotkali się: burmistrz Jan Rogowski i zastępca burmistrza Andrzej Wiśniewski. Gościom przybliżono tematykę zrealizowanych w ostatnich latach lub będących w trakcie realizacji inwestycji na terenie gminy Lidzbark m.in. z wykorzystaniem środków unijnych, w tym z zakresu infrastruktury drogowej np. przebudowa drogi powiatowej Lidzbark – Koszelewy, a także infrastruktury turystycznej – zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół jeziora Lidzbarskiego i sportowej – hala sportowa w Lidzbarku.

Dodatkowo wicestarosta i przedstawiciel straży pożarnej z delegacji niemieckiej uczestniczyli w spotkaniu w OSP w Lidzbarku i odwiedzili muzeum pożarnictwa w Lidzbarku.

2011

W dniach 28.06-1.07.2011 r. na zaproszenie starosty Ernsta Schmidta delegacja z terenu powiatu działdowskiego brała aktywny udział w spotkaniach w powiecie Hersfeld – Rotenburg. W skład delegacji weszły następujące osoby: Marian Janicki – starosta, Władysław Kubiński – przewodniczący rady powiatu, Janusz Kaczmarek – przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, turystyki i bezpieczeństwa publicznego rady powiatu, Tadeusz Modzelewski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, Mirosława Ormanowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, Mirosława Tyszko – zastępca dyrektora ds. rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, Piotr Utrata ze Starostwa Powiatowego w Działdowie, a także Krystyna Mroczkowska i Aleksandra Odachowska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie.

29.06.2011 r. członków delegacji powitali przedstawiciele powiatu Hersfeld – Rotenburg Walter Schmidt i Anja Csenar. Oficjalne spotkania rozpoczęły się od wizyty w Gminnym Ośrodku Pośrednictwa Pracy (KAVIAR) w Bebrze, prezentacji placówki, przedstawieniem zasad realizowanego projektu 50 plus oraz koncepcji akademii pracy. Zwiedzono warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Bebrze, po których oprowadzał Alfred Schüler. Wygłosił on również wykład informacyjny poświęcony sposobom udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.

W warsztatach osoby niepełnosprawne zajmują się produkcją zabawek, części do samochodów i sprzętu AGD, drobnych sprzętów do użytku domowego, elementów drewnianych, czyszczeniem urządzeń, niszczeniem nieaktualnej dokumentacji itp.

Następnie zwiedzono kolejne warsztaty „Bebra” dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, w których osoby te zajmują się produkcją biomasy, a także ośrodek wspierający zatrudnienie w Bebrze.

Później obejrzano ośrodek dla osób niepełnosprawnych „Am Wasserturm”, czyli placówkę całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, w którym prowadzone są różnego typu zajęcia terapeutyczne ze specjalistami np. pedagogami, psychologami.

W godzinach popołudniowych odbyła się jeszcze wizyta w siedzibie Czerwonego Krzyża Rotenburg w Bebrze, podczas której była możliwość zapoznania się m.in. z założeniami projektu pt. „Pozyskiwanie młodych ludzi  w organizacjach humanitarnych”.

W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Związku Powiatowej Straży Pożarnej i pomocy medycznej.

Następnie członkowie delegacji wysłuchali koncertu wojskowej orkiestry dętej pod dyrekcją podpułkownika Reinharda Kiauka w hali sportowej w Bebrze.

30.06.2011 r. złożono wizytę w Powiatowym Domu Spokojnej Starości w miejscowości Niederaula, placówce opieki całodobowej dla osób w podeszłym wieku, w której zapoznano się z jej organizacją, zasadami działania, finansowania oraz kosztami utrzymania mieszkańców, a także zwiedzono zakład zajmujący się produkcją i pakowaniem żywności dla osób starszych podlegających opiece.

W dalszej kolejności obejrzano centrum wczesnej pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 6 lat w klinice w Bad Hersfeld, w którym znajdują się m.in. różnego typu pomieszczenia służące muzykoterapii, światłoterapii, rehabilitacji ruchowej, logopedycznej itp. W centrum wysłuchano wykładu dyrekcji dotyczącego funkcjonowania tej instytucji i zasad udzielania pomocy dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

Na koniec dnia zwiedzono jeszcze przedsiębiorstwo Amazon.de, które jest jednym z wiodących sprzedawców internetowych na świecie. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kupnem i sprzedażą wysyłkową, dzięki czemu przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozwija. Amazon.de oferuje miliony nowych i używanych produktów np. książek, gazet, płyt, sprzętu elektronicznego, komputerowego, gier komputerowych, artykułów gospodarstwa domowego itp. Misja firmy koncentruje się na potrzebach klientów, tak żeby mogli oni znaleźć wszystko to, co chcieliby kupić w Internecie, w korzystnych cenach i terminach.

Wieczorem odbyło się dodatkowe spotkanie członków delegacji z powiatu działdowskiego z goszczącą w Bad Hersfeld delegacją z Finlandii, w którym uczestniczyli również starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg Ernst Schmidt, zastępca starosty, przewodniczący rady powiatu, członkowie komisji powiatowych, przewodniczący frakcji i burmistrzowie.

2012

W dniach 8 – 11 lipca 2012 r. na terenie powiatu działdowskiego gościła na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego delegacja z partnerskiego powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec na czele ze starostą dr. Karlem Ernstem Schmidtem i przewodniczącym rady powiatu Horstem Hannichem. W skład delegacji weszli również: lekarz pierwszego kontaktu dr Frank Klein, przedstawicielka powiatu ds. kontaktów partnerskich i promocji Anja Csenar, a także czterech seniorów rad gmin z powiatu Hersfeld – Rotenburg, tj. Horst Peschges z gminy Alheim, Walter Schmidt z gminy Neuenstein, Ilse Koch z Bebry oraz Werner Knöß z Rotenburga nad Fuldą.

W bieżącym roku mija 10 lat od rozpoczęcia wzajemnej współpracy, zatem tegoroczne spotkanie było rocznicowe i jak zwykle koordynowane ze strony polskiej przez naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie Lidię Nygę – Skwarę, a ze strony niemieckiej przez ww. Anję Csenar. Coroczne spotkania mają na celu przedstawianie sposobów funkcjonowania, zarządzania, rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a także porównanie obowiązujących zasad, metod, regulacji prawnych i organizacyjnych stosowanych w obu powiatach. W trakcie tegorocznego pobytu dominowały zagadnienia związane z różnymi formami organizacji pracy i działalności środowisk seniorskich, działalnością organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej opieki społecznej.

Delegacja przybyła do Działdowa 8 lipca w godzinach wieczornych. Rankiem 9 lipca z niemiecką delegacją spotkali się w Miejskim Domu Kultury w Działdowie m.in. starosta działdowski, przewodniczący rady powiatu Władysław Kubiński i wicestarosta Witold Ostrowski, a także prezes UTW w Działdowie Jerzy Giezek. Na spotkaniu przedstawiona została idea funkcjonowania uniwersytetu, a wybrane sekcje UTW zaprezentowały swoją działalność. Członkowie delegacji obejrzeli wystawę prac sekcji plastycznej i wystawę prac sekcji robótek ręcznych, a także wysłuchali fragmenty operetki Wagnera. Spotkanie uświetnił występ działającego przy UTW chóru „Cantiamo” pod kierownictwem Agnieszki Smolicz – Pytlik.

Po spotkaniu w MDK-u Marian i Aleksandra Odachowscy oprowadzili przedstawicieli niemieckiego powiatu po Działdowie, prezentując najciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca Działdowa i przybliżając historię Działdowszczyzny. Tego też dnia niemiecką delegację oraz przedstawicieli UTW gościł w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie burmistrz Bronisław Mazurkiewicz zapoznając z zagadnieniami związanymi ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi, zasadami udzielania pomocy, w tym wsparcia finansowego. Podczas spotkania szczegółowo omówiono też historię powstania i zakres działalności UTW, a następnie zwiedzono zamek.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie delegacji z członkami Miejsko – Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Działdowie w „Zajeździe Pod Koniem” w Malinowie, podczas którego przewodniczący rady i prezes M-PK PSD W. Kubiński zaprezentował główne kierunki działalności organizacji pozarządowych diabetyków na terenie Polski na przykładzie koła w Działdowie oraz zakres zadań koła na 2012 r. pod hasłem „Wysiłek fizyczny – lekarstwem XXI w.” Dodatkowo omówił tematykę planowanej do wydania książki pt. „Cukrzyca bez tabu”. W dyskusji po prelekcji goście stwierdzili, że forma prowadzonych działań bardzo im się podoba i z pewnością przekażą część przedstawionych rozwiązań jako przykład do naśladowania w swoim powiecie. Na zakończenie dnia goście mieli okazję do podziwiania okolicznych krajobrazów podczas przejażdżki zaprzęgiem konnym.

10 lipca obfitował w spotkania poświęcone pomocy społecznej, dzieciom, młodzieży i dorosłym, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W Lidzbarku gości powitał burmistrz Jan Rogowski, zaś dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław Zdunek oprowadził i opowiedział o prowadzonej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku. W MOPS odbyło się też spotkanie z dyrektorami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu działdowskiego, podczas którego oprócz starosty działdowskiego M. Janickiego, wicestarosty W. Ostrowskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tadeusza Modzelewskiego i naczelnika Lidii Nygi – Skwary, byli obecni również: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie Bożena Ziółkowska – Wójcicka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy Beata Garncarz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie Dorota Zielińska i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie Małgorzata Szymańska. Podczas spotkania kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej przedstawili najistotniejsze problemy występujące w rodzinach oraz podejmowane przez reprezentowane przez nich jednostki działania, realizowane przedsięwzięcia i udzielane świadczenia służące pomocy rodzinom w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń rodzinnych przez pomoc społeczną, współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i aktywizowania osób starszych, np. poprzez prowadzenie Klubu Seniora.

Następnie złożono wizytę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku, podczas której dyrektor PCPR Tadeusz Modzelewski omówił zagadnienia związane z problemami dzieci w wieku od 3 do 18 lat  pozbawionymi częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, spowodowanej: alkoholizmem, niezaradnością życiową, bezrobociem, narkomanią, osieroceniem, a dyrektor placówki Małgorzata Kosobucka oprowadziła po obiekcie i przybliżyła zebranym szczegółowe przepisy, w oparciu o które funkcjonuje ten ośrodek, zakres jego działalności i finansowanie. Po wizycie w wyżej wymienionej placówce goście udali się na plażę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, gdzie przywitał wszystkich dyrektor MOSIR-u Krzysztof Kopowski i zaproponował przejażdżki motorówkami, a następnie spacer wzdłuż jeziora Lidzbarskiego, do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. W siedzibie władz lidzbarskich odbyło się spotkanie, w trakcie którego burmistrz zaprezentował gminę Lidzbark i omówił szereg realizowanych przedsięwzięć z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wykład lek. Arkadiusza Smolicza na temat funkcjonowania lekarzy pierwszego kontaktu w systemie ochrony zdrowia w Polsce i dyskusja o działaniu systemu w Niemczech. Najwłaściwszym podsumowaniem wykładu może być komentarz dr. Franka Kleina, który stwierdził, że systemy: niemiecki i polski są bardzo do siebie podobne, niestety obydwa systemy są niedoskonałe, występują liczne problemy, dlatego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech cały czas poszukuje się lepszych, korzystniejszych rozwiązań i modyfikuje się system podstawowej opieki zdrowotnej.

Wieczorem delegacja niemiecka zwiedziła Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i obejrzała przygotowania do inscenizacji bitwy. Po wizycie na polach grunwaldzkich goście odwiedzili centrum rekreacyjno – konferencyjnego w Kurojadach, a następnie udali się do Hotelu – Restauracji „Przedzamcze” w Działdowie. Wizyta zagranicznych partnerów zakończyła się w środę – 11 lipca goście zwiedzili jeszcze Stare Miasto w Warszawie i wylecieli do Niemiec.

Członkowie delegacji niemieckiej zgodnie podkreślali, że były to bardzo udane dni, bowiem przyczyniły się do poznawania piękna ziemi działdowskiej, a wszelkie spotkania pozwoliły na wzajemną wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz przedstawienia sposobów i metod realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w Polsce i Niemczech, w tym spraw dotyczących pomocy społecznej na przykładzie działań podejmowanych na terenie powiatu działdowskiego i powiatu Hersfeld Rotenburg.

2013

W dniach 24-27 czerwca 2013 r. delegacja powiatu działdowskiego, w skład której weszli: Marian Janicki, Dariusz Stachowiak, Grzegorz Kaszubski, Dariusz Chełmiński, Magdalena Kamińska, Bogdan Ulatowski, Emilia Kociela-Rybicka i Dorota Chmielewska przebywała w Niemczech, w powiecie Hersfeld-Rotenburg na zaproszenie tamtejszego starosty. Koordynatorkami wizyty były: Lidia Nyga – Skwara ze Starostwa Powiatowego w Działdowie i Anja Csenar ze Starostwa Powiatowego w Bad Hersfeld. W pierwszym dniu pobytu w mieście Bad Hersfeld delegacja zwiedziła przepiękny Park Schildego (Schildepark), w którym znajdowała się hala widowiskowa (Schildehalle) dla ponad 1200 widzów. Wcześniej obiekt ten był zakładem przemysłowym firmy Benno Schilde. Podczas zwiedzania wysłuchano wykładu na temat przebudowy części miasta i sposobów finansowania tej inwestycji. Interesującym punktem programu było obejrzenie wystawy „Bogactwo słów” w muzeum interaktywnym, które mieści się w jednym z budynków w Parku Schildego. Można tam dowiedzieć się, jak powstaje mowa i w jaki sposób zmienia się na przełomie lat. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie centrum logistycznego firmy Krug w mieście Bebra. Burmistrz tego miasta powitał członków delegacji w ratuszu, gdzie wyświetlono prezentację multimedialną przedstawiającą program przebudowy miasta Bebra. Miłym wydarzeniem były odwiedziny w domu starosty dr Schmidta w Dens, gdzie dyskutowano m.in. o uprawie zbóż i hodowli zwierząt. W Nentershausen delegacja podziwiała zamek średniowieczny Tannenburg.

Drugi dzień pobytu delegacja zwiedzała Bad Hersfeld wraz z grupą diabetyków z Działdowa. Wszyscy mieli okazję zobaczyć klinikę w Bad Hersfeld, a w niej np. oddział rehabilitacyjny, sale informatyczne, gdzie personel kliniki odbywa szkolenia, a także elektrociepłownię zasilającą tę klinikę. W miejscowości Eichhof odwiedzono centrum rolnictwa, wysłuchano tam wykładu o bioenergii i surowcach odnawialnych, obejrzano doświadczalne poletka uprawne oraz laboratorium badawcze, a także urządzenia do wytwarzania biogazu. O inkluzji i szczególnych metodach nauczania młodzieży dyskutowano w Zespole Szkół Zawodowych Berufliche Schulen w Bad Hersfeld. Duże wrażenie wywarło na członkach delegacji wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni zajęć praktycznych. Na zakończenie pobytu w powiecie Hersfeld-Rotenburg odbyła się uroczysta kolacja, na którą przybyli burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele firm i organizacji, z którymi kontaktowano się podczas pobytu w powiecie Hersfeld-Rotenburg.

2014

Na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego w dniach 18 – 21 sierpnia 2014 r. gościliśmy w powiecie działdowskim przedstawicieli samorządów, służb leśnych i kół łowieckich z powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec. W tym roku przybyła do nas 16 osobowa delegacja w składzie: dr. Karl-Ernst Schmidt – starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg, Horst Hannich – przewodniczący Rady Powiatu Hersfeld – Rotenburg, Georg Lüdtke – burmistrz Alheim, Christian Grundwald – burmistrz Rotenburg i Fulda, Markus Becker – burmistrz Ronshausen, Andreas Stenda – burmistrz Hohehroda, Dirk Noll – burmistrz Fiedewald, Anja Csenar – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Powiatu Hersfeld -Rotenburg, Wolfgan Adam – przewodniczący Związku Łowieckiego Rotenburg Fulda, dr. Hans-Werner Führer – Kierownik Nadleśnictwa Rotenburg Fulda, Thomas Brückner – Zastępca Kierownika Nadleśnictwa Bad Hersfeld, Joachim Schum – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld, Kersten Eidam – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld, Manfred Gieb – Łowczy – przedstawiciel Rady Łowiecka  Bad Hersfeld, Wilfried Marchewka – Przewodniczący Związku Łowieckiego Bad Hersfeld oraz Michael Gauler – Kierownik Wydziału Myślistwa i Rybołówstwa w powiecie  Hersfeld – Rotenburg.

Rozpoczęta 12 lat temu współpraca partnerska polega w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod i sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach, takich jak: bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, opieka medyczna, edukacja, działalność organizacji pozarządowych i wielu innych. W tym roku tematyka dotyczyła gospodarki wodno – ściekowej i problematyki związanej z zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów leśnych i przyrodniczych. Pierwszego dnia odbyliśmy wizyty studyjne w Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie oraz w Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku. Okazało się, że stosowane w naszym powiecie technologie oczyszczania i uzdatniania są równie nowoczesne, jak niemieckie. Infrastruktura wodno – ściekowa w Niemczech na ogół jest starsza o około 10 – 15 lat od naszej, co rodzi konieczność przeprowadzenia kosztownych modernizacji. Zastosowane u nas rozwiązania są nadal nowoczesne i sprawnie działają. Posiadamy wciąż bezpieczne rezerwy mocy dotyczące zwiększenia przyjmowania ścieków i dostarczania uzdatnionej wody, czego nam partnerzy szczerze zazdrościli, podkreślając to w swoich wypowiedziach.

Kolejne spotkania dotyczyły tematyki związanej z gospodarowaniem zasobami leśnymi i przyrodniczymi w powiecie. Podczas zorganizowanej konferencji dr hab. Piotr Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu współpracujący z Nadleśnictwem Lidzbark, zaprezentował wyniki ostatnich badań dotyczących doboru i najefektywniejszego wykorzystania nowoczesnych kombajnów tzw. Harvesterów (w powiecie działdowskim na potrzeby nadleśnictw pracują 4 takie maszyny). Wydajność maszyn jest bardzo duża i liczy się ją w 1000 m3/dzień. Inną ciekawostką była informacja o rozmiarach nowych nasadzeń upraw leśnych. Okazało się, że ilość nowych nasadzeń liczy się w milionach, a nawet w miliardach sztuk sadzonek rocznie. Stosowane zmechanizowane metody pozwalają na sadzenie 19 sztuk na sekundę. W dalszej części dr Dariusz Szczawiński, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark wygłosił wykład na temat Zadań Służb Leśnych w Polsce w kontekście aspektów gospodarczych i przyrodniczych oraz dokonał charakterystyki Nadleśnictwa Lidzbark. Osiągane wyniki, parametry wydajności, plasują Nadleśnictwo Lidzbark w czołówce na tle osiągnięć w tej dziedzinie w konfrontacji z pozostałymi nadleśnictwami w Polsce. Pomimo rosnącego pozyskiwania surowca stale zwiększa się potencjał naszych lasów. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania i stosowania nowoczesnych technologii w gospodarce leśnej.

Na zakończenie był wykład Marcina Modrzewskiego z Welskiego Parku Krajobrazowego pt. „Porównanie form ochrony przyrody w Polsce i Niemczech”. Wnikając w szczegóły można powiedzieć, że proporcje obszarowe poszczególnych form ochrony różnią się znacznie, spowodowane jest to nieco inną historią i polityką. Jednakże jeśli chodzi o sposób, w jaki  traktowane są zagadnienia szeroko rozumianej ochrony przyrody należy stwierdzić, że zarówno w Polsce jak i w Niemczech w tej dziedzinie zmienia się wiele, zmiany legislacyjne i faktyczne są realizowane stale, zabezpieczając coraz skuteczniej nasze środowisko naturalne. Mamy mniejszy proporcjonalnie do obszaru kraju teren objęty ochroną, niemniej wszystkie stosowane zarówno w Polsce jak i w Niemczech formy są takie same. Zdecydowanie więcej mamy w Polsce obszarów objętych ochroną „Natura 2000”. Działalność na rzecz ochrony przyrody przyjmują w Polsce i w Niemczech różne formy i coraz częściej są wynikiem głębokich analiz naukowych, opartych na diagnozach specjalistów.

Dodatkowych atrakcji podczas wizyty dostarczyli nam członkowie Bractwa Kurkowego w Lidzbarku, którzy w godzinach wieczornych specjalnie na okoliczność wizyty delegacji z Niemiec zorganizowali i poprowadzili drużynowy turniej strzelecki na strzelnicy w Lidzbarku. Drużyny były mieszane polsko – niemieckie. Wyłoniono najskuteczniejszego strzelca, którym został jeden z najstarszych zawodników – Łowczy z Niemiec Pan Manfred Gieb (trafiał tylko w 10 – ki). Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark, goście odbyli objazd po zarządzanych przez Nadleśnictwo Lidzbark lasach, odwiedzili siedziby służb leśnych i ośrodki hodowlane. W środę 20.08.2014 r. zwiedzaliśmy Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które wywarło na naszych gościach wielkie wrażenie, nie tylko ze względu na treści, ale przede wszystkim za nowatorską i łatwą w odbiorze, profesjonalnie przygotowaną formę prezentacji historii. Wizytę zakończono wspólnym myśliwskim ogniskiem przy akompaniamencie zespołu muzycznego Forest Baff z Nadleśnictwa Lidzbark pod kierownictwem Pawła Ciesielskiego (ojca trzech muzyków z zespołu).

Dziękujemy  za współpracę, zaangażowanie i atmosferę wszystkim współpracującym przy organizacji i przeprowadzeniu spotkań, tj.: pracownikom Nadleśnictwa Lidzbark i Welskiego Parku Krajobrazowego, członkom Bractwa Kurkowego w Lidzbarku i Ochotniczej Straży Pożarnej z Lidzbarka, burmistrzom Miasta Działdowa i Lidzbarka, Prezesowi PGK w Lidzbarku – Henrykowi Lewandowskiemu , Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku – Ewie Rogozińskiej, Prezesowi PGKiM w Działdowie Ireneuszowi Falbie i Dyrekcji Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie: Danielowi Sarnowskiemu i Tadeuszowi Dembowskiemu.

2015

Rozpoczęta 14 lat temu współpraca partnerska pomiędzy powiatem działdowski i powiatem Hersfeld – Rotenburg (powiat o powierzchni dwukrotnie większej od powiatu działdowskiego i dwukrotnie większej liczbie ludności, położony w Hesji w zachodniej części Niemiec ze stolicą w Wiesbaden) polega w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod i sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach takich jak: bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, opieka medyczna, edukacja, działalność organizacji pozarządowych i wielu innych.

W tym roku na zaproszenie starosty powiatu Hersfeld – Rotenburg  dr. Karla Ernsta Schmidta w dniach od 1 do 4 czerwca 2015 r. ośmiu przedstawicieli  Powiatu Działdowskiego reprezentujących środowiska oświatowe i samorządowe uczestniczyło w wizycie studyjnej poświęconej zagadnieniom organizacji szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Delegacja, w skład której wchodzili: dyrektorzy szkół średnich w powiecie działdowskim – Magdalena Kamińska, Dariusz Chełmiński, Andrzej Piątkowski, przewodnicząca rady powiatu – Magdalena Anczykowska, starosta działdowski – Marian Janicki, wicestarosta – Marian Brandt, naczelnik wydziału oświaty, kultury zdrowia i sportu – Leon Żujewski i inspektor wydziału rozwoju gospodarczego, funduszy europejskich i promocji – Piotr Utrata, uczestniczyła w spotkaniach z dyrektorami największego zespołu szkół zawodowych w Bebrze, tj. w Berufliches Gymnasium i Berufliche Schulen (które można by porównać do niegdysiejszych wieloprofilowych szkół zawodowych w Polsce), z rektorem Politechniki Mittelhessen w Bad Hersfeld, a na zakończenie cyklu z właścicielami firmy Mundinger Engineering współpracującymi w zakresie rekrutacji przyszłych pracowników z Politechniką Mittelhessen i odbywającymi praktyki zawodowe w tej firmie studentami tejże politechniki.
Kształcenie w ww. szkołach może obejmować edukację zawodową dwu- i trzyletnią, którą można kontynuować przez kolejne dwa lata, uzyskując świadectwo dojrzałości, odpowiednik matury w Polsce, co pozwala na przystąpienie do podjęcia studiów wyższych. System ten funkcjonuje w oparciu o ustanowione w tym zakresie przepisy od 1969 r. i jest sukcesywnie udoskonalany. To, co w sposób zasadniczy różni nasze systemy kształcenia, to podejście do edukacji zawodowej na poziomie średnim i wyższym. Młodzież po ukończeniu szkół podstawowych, w zależności od preferencji indywidualnych uczniów i w oparciu o wymagane wyniki ocen końcowych w wybranych przedmiotach (różnych przy wyborze różnych przyszłych zawodów), ma możliwość rozpoczęcia edukacji, która może trwać 2, 3 lub więcej lat, aż do ukończenia szkół wyższych. Pamiętamy, że podobna organizacja szkół zawodowych funkcjonowała w Polsce jeszcze do niedawna. Na szczególną uwagę zasługuje sposób współpracy środowisk oświatowych z izbami przemysłowymi, handlowymi i przedsiębiorcami. W celu ukierunkowania drogi edukacyjnej młodzieży, szkoły, współpracując z przedsiębiorcami, zapewniają miejsca praktyk zawodowych w konkretnych firmach. W przybliżeniu, około połowy czasu przeznaczonego w tygodniu na edukację uczniowie spędzają na praktykach zawodowych. Podobnie wygląda sytuacja w zawodowych szkołach wyższych. Za cały okres kształcenia praktycznej nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie, mające charakter stypendiów fundowanych i wypłacanych przez pracodawców, ale uczniowie korzystający z takiej formy edukacji zobowiązani są do pracy u określonego pracodawcy przez okres trzech lat od zakończenia kształcenia. Nikogo to nie razi, a wręcz przeciwnie, sami uczniowie i studenci podkreślali, że daje im to większą pewność na uzyskanie stabilności życiowej i zawodowej w przyszłości i własne pieniądze. Skutkiem takich rozwiązań jest wyszkolenie i przygotowanie do konkretnego zawodu uczniów, którzy po ukończeniu szkoły są gotowi do pracy w zawodzie. Zarówno przedsiębiorcy, nauczyciele jak i sami uczniowie są zadowoleni z takiego organizowania działań przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej. Łatwo to zrozumieć, ponieważ czas poświęcony na edukację jest wykorzystany optymalnie i w wyniku zakończenia takiego cyklu edukacyjnego kształci się ludzi do konkretnych zadań zawodowych, które wynikają z aktualnych potrzeb rynku, a zindywidualizowanie kształcenia uczniów skutkuje pewnością uzyskania pracy po zakończeniu kształcenia. Przedsiębiorcom z kolei gwarantuje pozyskiwanie pracowników przygotowanych do pracy w ich przedsiębiorstwach na konkretnych stanowiskach bez ponoszenia kosztów na szkolenie po zakończeniu przez młodych ludzi edukacji. Przedsiębiorcy wypowiadali się o tym systemie bardzo pozytywnie. Ponoszenie przez nich kosztów szkolenia uczniów uważają za rzecz oczywistą i opłacalną  dlatego, że koszty stypendiów fundowanych są niewspółmiernie niższe od kosztów zatrudnienia i przeszkolenia przyjmowanych do pracy osób dorosłych bez wcześniejszego poznania konkretnego zakładu i stanowiska pracy. Przedsiębiorcy w swoich wypowiedziach podkreślali oczywiste korzyści płynące z takiego systemu edukacji zawodowej oraz wykazywali duże zrozumienie dla potrzeb finansowych szkół, które przecież przygotowują pracowników nie dla siebie a dla rynku niemieckiego co przenosząc na grunt lokalny skutkuje zabezpieczeniem potrzeb rodzimych zakładów pracy. Pamiętamy czasy, kiedy w Polsce stosowaliśmy podobne rozwiązania, gdzie rzemieślnicy, zakłady opieki zdrowotnej i przedsiębiorcy przyjmowali na praktyki zawodowe młodych ludzi.
Wybory nastolatków, jeżeli chodzi o wybór zawodu, bywają nie zawsze trafione. Prowadzenie praktyk zawodowych już dla piętnastolatków daje również szanse na zweryfikowanie przez samych uczniów trafności wybranych przez nich przyszłych zawodów. Sami wiemy jak ważne jest by w życiu zawodowym zajmować się dziedzinami, które są w polu indywidualnych zainteresowań każdego z nas. Dobrze jest, gdy mamy możliwość wykonywania pracy w swoim zawodzie i dziedzinie, którą rozumiemy i lubimy. W naszej obecnej polskiej rzeczywistości wielu młodych ludzi nie ma takich możliwości. Wygląda to trochę jak loteria. Szczególnie jest to widoczne w małych miejscowościach, gdzie przy utrzymującym się dużym poziomie bezrobocia najważniejsze jest by prace mieć bez względu na to jaka by nie była. Wszyscy chyba czujemy podobnie. Nie o to chodzi, by kształcić rzesze bezrobotnych „magistrów”, którzy jakże często swoje pierwsze praktyki zawodowe odbywają, wykonując nieprzystające do ich wykształcenia prace w garkuchniach restauracji krajów zachodnioeuropejskich. Zastanawiając się nad problemem czasami, dochodzę do wniosku, że łatwiej w Polsce uzyskać obecnie tytuł magistra niż porządne wykształcenie zawodowe z umiejętnością jego wykonywania.
Obecni na wszystkich spotkaniach dyrektorzy naszych szkół z uznaniem i nutką zazdrości przyglądali się prezentowanym rozwiązaniom niemieckiej edukacji, tym bardziej, że system szkolnictwa zawodowego w Polsce funkcjonował niegdyś podobnie. A obecnie, by odbudować potencjał szkół zawodowych, należałoby przeprowadzić gruntowne przemodelowanie. Ale skoro kiedyś już tak funkcjonował nasz system szkolnictwa zawodowego, można by powiedzieć nic nie stoi na przeszkodzie, by go zrekonstruować, pamiętając, że nie wszystkie zmiany zawsze są dobre. Problem jest bardzo poważny i powinien być rozważany w skali nie tylko gmin i  powiatów ale również w skali kraju.
Jako ciekawostkę z naszego ostatniego pobytu chciałbym przedstawić niecodzienne wydarzenie jakie miało miejsce w czasie tej wizyty. Otóż na indywidualne zaproszenie starosty dr. K. E. Schmidta starosta działdowski Marian Janicki miał przyjemność uczestniczyć w obradach parlamentu Hesji (Kraju Związkowego Niemiec). Tematem przewodnim był problem przyjmowania i utrzymywania uchodźców w Hesji. Obrady były bardzo burzliwe jak w polskim parlamencie przed wyborami a i problem kłopotliwy i niezwykle drogi. Na szczęście dla nas problem niespotykany w Polsce w takiej skali. Liczba uchodźców głównie z Kosowa, Albanii i krajów afrykański rośnie w zastraszającym tempie, a w ślad za tym koszty ich utrzymania. W 2013 r. tylko na podstawowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców wydano w samej Hesji 40 mln euro. O skali problemu świadczyć może fakt, że rosnąca fala uchodźców spowodowała w 2014 r. konieczność zwiększenia wydatków na ten cel do 400 mln euro. W tym momencie szwy budżetów gminnych, powiatowych i federalnych nawet tak bogatego państwa jak Niemcy, puszczają. Każdy kraj ma swoje problemy. Niemniej jednak ciekawostką było oficjalne bezpośrednie przywitanie starosty działdowskiego przez premiera Hesji i skierowanie do niego jako do reprezentanta Polski słów uznania i gratulacji za uzyskanie efektów, jakie osiągnęliśmy w ostatnich 25 latach, w szczególności po 2004 r. Ale to co było najważniejsze, w jego przemówieniu, z podkreśleniem, iż jest to ocena z perspektywy Niemiec, to najwyższa ocena dla Polski jako kraju, który pomimo posiadania wciąż wielu jeszcze trudności i nierozwiązanych problemów społecznych wyróżnia się jako lider na tle pozostałych przyłączonych do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

2016

23 sierpnia 2016 r., w godzinach wieczornych, przybyła na teren powiatu działdowskiego delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Hersfeld – Rotenburg w Niemczech na czele ze starostą tego powiatu dr. Michaelem H. Kochem oraz przewodniczącym rady powiatu Horstem Hannichem. Delegacja przyjechała na zaproszenie Mariana Janickiego – starosty działdowskiego. W jej skład wchodzą również:
• Karsten Backhaus – dyrektor „Modellschule Obersberg” – jest to szkoła współpracująca z ZS nr 2 przy ul. Polnej 11 w Działdowie,
• Kerstin Schmidt – dyrektor „Gesamtschule Obersberg”,
• Waldemar Dombrowski – dyrektor Agencji Pracy Fulda-Hersfeld,
• Dirk Herrmann – rzecznik prasowy powiatu Hersfeld – Rotenburg,
• Christine Trinks – odpowiedzialna m.in. za współpracę zagraniczną,
• Agnes Hain – nauczycielka – tłumaczka,
• Kai Struthoff – przedstawiciel prasy regionalnej „Hersfelder Zeitung”.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Działdowie
24.08.2016 r. w godz. 9.30 – 12.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatu działdowskiego i powiatu Hersfeld – Rotenburg w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3. Delegacja niemiecka została oficjalnie powitana przez Mariana Janickiego – starostę działdowskiego, a następnie dr. Michael Koch – starosta powiatu Hersfeld-Rotenburg przedstawił wszystkim zgromadzonym na spotkaniu osoby wchodzące w skład delegacji niemieckiej. Marian Brandt – wicestarosta działdowski wprowadził zgromadzonych gości w tematykę związaną z zagadnieniami oświatowymi, natomiast system szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego na przykładzie powiatu działdowskiego omówiła Marlena Perzyńska – naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Z kolei za przedstawienie systemu szkolnictwa w powiecie Hersfeld-Rotenburg odpowiadał Karsten Backhaus – dyrektor Modellschule Obersberg, a o 15-leciu współpracy Modellschule Obersberg i ZS nr 2 w Działdowie opowiedział Wiesław Smereczyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego i jednocześnie dyrektor ZS nr 2 w Działdowie. Na zakończenie spotkania prelekcję na temat dualnego systemu kształcenia i rynku pracy w powiecie Hersfeld-Rotenburg wygłosił Waldemara Dombrowski – dyrektor Agencji Zatrudnienia Fulda – Hersfeld. Całe spotkanie poprowadziła Lidia Nyga – Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji, która już od 2003 r. zajmuje się m.in. koordynacją współpracy zaprzyjaźnionych powiatów.
W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Działdowie wzięli udział również: Magdalena Anczykowska – przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego, Paweł Rutkowski – członek Zarządu Powiatu Działdowskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu działdowskiego: Dorota Sadowska – dyrektor LO w Lidzbarku, Andrzej Piątkowski – dyrektor ZS w Lidzbarku, Dariusz Chełmiński – dyrektor ZSZ w Działdowie i Jacek Markiewicz – dyrektor ZSZ w Iłowie-Osadzie oraz Piotr Utrata z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji.

Wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych
Następnie delegacja udała się z wizytą do Zespołu Szkół w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4 na spotkanie z dyrektorem szkoły Magdaleną Kamińską. Tam odbyła się prezentacja działalności i osiągnięć szkół przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu działdowskiego. Później delegacja odwiedziła Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, ul. Pocztowa 6, którego funkcjonowanie omówił dyrektor Dariuszem Chełmiński.

Spotkanie w DAR SA i wizyta w CKU DAR
Po południu delegacja spotkała się w Działdowskiej Agencji Rozwoju SA Działdowie z prezesem Romanem Dawidowskim, który przybliżył zgromadzonym gościom wieloletnią działalność DAR SA oraz wiceprezes Anną Kraśniewską, która omówiła funkcjonowanie m.in. CKU DAR w Działdowie. W spotkaniu tym uczestniczył również: Marian Janicki, Marian Brandt, Wiesław Smereczyński, Lidia Nyga – Skwara, Marlena Perzyńska, Piotr Utrata, Anna Cisak, Martyna Sumeradzka i Tomasz Nąć. Na zakończenie delegacja zwiedziła Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR przy ul. Polna 11a w Działdowie.

25 sierpnia 2016 r. delegacja z powiatu Hersfeld – Rotenburg wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, przy ul. Chopina 6. Wszystkich zgromadzonych powitała Maria Karwacka – Babiarz – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, która wspólnie z Zofią Zyborowicz – zastępcą kierownika CAZ oraz Wioletą Zielińską zajęła się przybliżeniem gościom zagadnień związanych z rynkiem pracy i działalnością PUP na terenie powiatu działdowskiego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych.

Następnie omówione zostało: funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Działdowie przez Monikę Marszak – Reszkę – doradcę zawodowego i Iwonę Szulc – pośrednika pracy, a także doradztwo zawodowe w szkołach w powiecie działdowskim przez Joannę Górzyńską – powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Tematykę związaną z funkcjonowaniem rynku gospodarczego i rynku pracy w powiecie Hersfeld – Rotenburg oraz systemu szkoleń zawodowych w Niemczech zaprezentował Waldemar Dombrowski – dyrektor Agencji Pracy Fulda/Hersfeld. Na zakończenie spotkania Marian Janicki – starosta działdowski, podsumował prezentacje oraz prowadzone dyskusje podkreślając podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu rynków pracy w powiecie działdowskim i powiecie Hersfeld-Rotenburg.

Również w tym dniu, w godzinach popołudniowych, delegacja zapozna się też z walorami przyrodniczymi i turystycznymi gminy Lidzbark, w tym również Welskiego Parku Krajobrazowego. Weźmie udział w przejażdżce rowerowej wokół jeziora Lidzbarskiego oraz spływie kajakowym rzeką Wel, na odcinku Lidzbark – Kurojady.

27 sierpnia 2016 r., w godzinach porannych, delegacja z powiatu Hersfeld – Rotenburg na czele ze starostą Michaelem Kochem zwiedziła Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które jest laureatem 4. edycji konkursu 7 Nowych Cudów Polski National Geographic, a następnie udała się z wizytą do Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie. Prezes WMFPK – Sławomir Gutkowski zaprezentował wszystkim zgromadzonym działalność i udziałowców tej instytucji, mówił też, m.in. o liczbie i wartości udzielonych poręczeń w latach 2004-2015, które są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o kredyt w banku i nie posiadających wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań, zasadach udzielania poręczeń, kapitale funduszu, a także o ratingu, certyfikatach i realizowanych projektach. W spotkaniu tym wzięli też udział: Marian Brandt – wicestarosta działdowski, Wiesław Smereczyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego, Marlena Perzyńska – naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Piotr Utrata z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji.

W WMFPK w Działdowie odbyły się również rozmowy starostów Mariana Janickiego i Michaela Kocha z przedstawicielami prasy lokalnej: Małgorzatą Czerwińską – redaktor naczelną „Gazety Działdowskiej” i Patrykiem Piekarskim – redaktorem prowadzącym „Tygodnik Działdowski”, poświęcone podobieństwom i różnicom w funkcjonowaniu prasy na terenie Polski i Niemiec, zagadnieniom związanym z uchodźcami, jak również szkolnictwem oraz rynkiem pracy. W spotkaniu tym uczestniczyli też: Kai Struthoff – przedstawiciel prasy regionalnej „Hersfelder Zeitung”, Dirk Herrmann – rzecznik prasowy powiatu Hersfeld – Rotenburg, Magdalena Anczykowska – przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego oraz Lidia Nyga-Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji. W godzinach popołudniowych po oficjalnym pożegnaniu delegacja wyjechała do Niemiec.

2017

Rozpoczęta w 2000 r. współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Działdowskim i Landkreis Hersfeld–Rotenburg polega w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod oraz sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach, dotyczących m.in. bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, opieki medycznej, edukacji, i działalności organizacji pozarządowych. Tegoroczna, dwudniowa  wizyta delegacji powiatu działdowskiego w powiecie Hersfeld–Rotenburg odbyła się na zaproszenie starosty Michaela Kocha obejmowała następujące obszary tematyczne: „Rozwój turystyki miasta Rotenburg oraz ochrona walorów przyrodniczych”, „Promocja produktów regionalnych”, „Opieka nad uchodźcami i ich adaptacja w ośrodku dla uchodźców w Rotenburg”, „Orientacja zawodowa na przykładzie Blumensteinschule w Wildeck”, „Rola fundacji i stowarzyszeń pozarządowych w kreowaniu wizerunku powiatu na przykładzie fundacji im. Adama von Trott w Bebrze”, „Kształcenie i jego przebieg na przykładzie Centrum Nauki w Zawodach Budowlanych w Bebrze”, oraz „Skuteczność działań Agencji Pracy, Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Centrum Informacji Zawodowej w Bad Hersfeld w zwalczaniu bezrobocia”.

W skład delegacji powiatu działdowskiego wchodzili przedstawiciele reprezentujący środowiska oświatowe, pomocy społecznej i samorządowe. Byli to: przewodnicząca rady Magdalena Anczykowska, starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, członek zarządu Paweł Rutkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Zdrowia i Sportu Marlena Perzyńska, Piotr Utrata i Benedykt Perzyński z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji, dyrektor Tadeusz Modzelewski oraz Katarzyna Napiwocka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy szkół: Magdalena Kamińska (ZS nr 1 w Działdowie), Dorota Sadowska (LO w Lidzbarku), Dariusz Chełmiński (ZSZ nr 1 w Działdowie), Jacek Markiewicz (ZSZ w Iłowie-Osadzie) oraz tłumaczki: Dorota Chmielewska i Beata Cichocka.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od powitania naszej delegacji przez starostę Michaela Kocha i burmistrza Rotenburga Christiana Grundwalda w trakcie krótkiego spływu tratwą po rzece Fuldzie, po którym zostaliśmy zaproszeni do ośrodka dla uchodźców w Rotenburgu. Tam mieliśmy okazję zapoznać się z warunkami, w jakich przebywają uchodźcy, m. in. z Syrii, Afganistanu i Iraku.

Po wizycie w ośrodku dla uchodźców udaliśmy się do Biermanufaktur Rotenburg na wykład poświęcony znaczeniu produktów regionalnych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku powiatu. Na dalszą część wykładu, pod tytułem: „Koncepcje turystyczne oraz prezentacja organizacji do spraw marketingu i rozwoju miasta Rotenburg”, wygłoszonego i poszerzonego prezentacją multimedialną przez dyrektora Torbena Schäfera, zostaliśmy zaproszeni do Magistrat der Stadt Rotenburg.

Po wizycie w Rotenburgu udaliśmy się do Blumensteinschule w Wildeck Obershul, gdzie mogliśmy zapoznać się ze strukturą i organizacją szkolnictwa w Niemczech, obejrzeć sale lekcyjne i wysłuchać wykładu dyrektor szkoły Dority Rudschewski: „Orientacja zawodowa w szkole na przykładzie Blumensteinschule”. Po wizycie w szkole udaliśmy się na obszar chroniony będący siedliskiem 240 gatunków ptaków i wysłuchać wykładu dotyczącego celu jego powstania.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od wizyty w siedzibie Fundacji Adama von Trott w Bebrze-Imshausen. Tam zaprezentowany został dla nas film poświęcony losom Adama von Trott, jednego z organizatorów nieudanego zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu, aresztowanego, a następnie skazanego na śmierć w pokazowym procesie.

Również w Bebrze mieliśmy okazję zwiedzić ośrodek przystosowujący młodzież niepełnosprawną do pracy, jak również odwiedzić centrum kształcenia w zawodach budowlanych i zapoznać się z jego bogatym wyposażeniem.

Z Bebry udaliśmy się do pobliskiego Bad Hersfeld, do Agencji Pracy. W agencji otrzymaliśmy od jej dyrektora, Waldemara Dombrowskiego, wyczerpujące informacje na temat regionalnego rynku pracy i funkcjonowania urzędu, jak również na temat dualnego kształcenia i zadań Izby Handlowo-Przemysłowej oraz procesu wyboru zawodu dla młodzieży i dorosłych. Ponadto zapoznaliśmy się z wyposażeniem i funkcjonowaniem Centrum Informacji Zawodowej.

Po wizycie w Agencji Pracy nasza delegacja zatrzymała się jeszcze na byłej granicy niemiecko-niemieckiej niedaleko Wildeck.

Zwieńczeniem dwudniowej wizyty była pożegnalna kolacja, w której wzięli udział, oprócz towarzyszącego nam przez dwa dni starosty Michaela Kocha, również przewodniczący rady Horst Hannich oraz radni powiatowi i dyrektorzy zwiedzanych w tracie wizyty placówek.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.