Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Współpraca zagraniczna

91We wrześniu 2000 r. w wyniku działań Starostwa Powiatowego w Działdowie nawiązano współpracę z Powiatem Hersfeld–Rotenburg – Niemcy, jako powiatem bliźniaczym. W dniach 8 – 9 października 2000 r. na zaproszenie ówczesnego Starosty Działdowskiego – Henryka Przybyszewskiego przybyła delegacja Powiatu Hersfeld – Rotenburg na czele ze Starostą Ronaldem Hühnem. Podczas wizyty podpisano list intencyjny, w którym wyrażono chęć współpracy w zakresie: szkolnictwa, służby zdrowia, wymiany młodzieży oraz pomiędzy organizacjami społecznymi i środowiskami samorządowymi. Starosta Powiatu Hersfeld – Rotenburg zaprosił przedstawicieli Powiatu Działdowskiego do złożenia rewizyty w Niemczech, co nastąpiło w dn. 29.01 – 30.01.2001 r.

Podczas wizyty Powiatu Działdowskiego doszło do spotkania z przedstawicielami samorządów i innych organizacji społecznych. Odwiedzono szpital powiatowy, szkołę ogólnokształcącą w Obersbergu, a także zaproszono przedstawicieli niemieckich szkół do złożenia wizyty w Działdowie, celem nawiązania współpracy międzyszkolnej.

275W trakcie kolejnej wizyty niemieckiej w Powiecie Działdowskim w dn. 28.07 – 29.07.01 r. nastąpiło nawiązanie współpracy międzyszkolnej. Omówiono przeprowadzanie wspólnych zajęć w ramach realizowania projektu „COMENIUS”, inicjowanie wspólnych spotkań muzycznych oraz wyrażono wolę wymiany młodzieży szkolnej. Delegacja niemiecka zwiedziła również Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II i Szkołę Zawodową przy ul. Pocztowej w Działdowie oraz gospodarstwo agroturystyczne przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. W wyniku wymiany informacji i wizyt pomiędzy przedstawicielami samorządów i szkół dn. 9.11.2001 r. podpisano deklarację o partnerstwie pomiędzy szkołami Modellschulle Obersberg z Bad Hersfeld i Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. W dniach 25.05. – 1.06.02 r. 3 opiekunów oraz 30 dzieci, wytypowanych przez TPD w Działdowie z rodzin niezamożnych wszystkich gmin Powiatu Działdowskiego, wyjechało z Działdowa do ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Heeschendorf – Fehmarn – Niemcy.

W 2002 r. kontakty między Powiatami uległy intensyfikacji. W dn. 30.05. – 3.06.02 r. przybyła do Działdowa liczna niemiecka delegacja samorządowa na czele ze starostą powiatu. W czasie tej wizyty – 1.06.02 r. – podpisano akt o współpracy pomiędzy Powiatem Działdowskim i Powiatem Hersfeld – Rotenburg.

W dniach 30.09. – 2.10.02 r. przedstawiciele Powiatu Działdowskiego gościli w powiecie niemieckim. W skład delegacji wchodzili: starosta oraz członkowie Zarządu i Rady Powiatu. W czasie wizyty w Powiecie Hersfeld – Rotenburg odwiedzono kilka zakładów pracy, szpital powiatowy oraz dom opieki nad osobami starszymi.

276 277 278

W maju 2003 r. na zaproszenie Starosty Działdowskiego – Mariana Janickiego, doszło do kolejnej wizyty delegacji z Niemiec w Powiecie Działdowskim. W skład delegacji wchodzili: Roland Hühn – Starosta Powiatu, Ernst Schmidt – Starosta elekt oraz Marianne Klapper – koordynator ds. współpracy zagranicznej. 7 maja 2003 r. w siedzibie ARiMR w Działdowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego z udziałem przedstawicieli Powiatu Hersfeld – Rotenburg, ARiMR oraz Powiatowego Zarządu Dróg. W trakcie posiedzenia dyskutowano na tematy sposobów pozyskania i wykorzystania środków pomocowych pochodzących z UE z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury terenów wiejskich, zakresu działalności ARiMR, tworzenia zintegrowanego systemu kontroli gruntów i zwierząt oraz dopłat bezpośrednich dla rolników. Wymieniono także spostrzeżenia dotyczące przygotowań wejścia Polski do UE. Po zakończeniu posiedzenia niemieccy goście zwiedzili Ośrodek – Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Działdowie. Następnie złożyli wizytę w Nadleśnictwie Lidzbark, w trakcie której spotkali się z przedstawicielami władz miasta i gminy Lidzbark. W godzinach wieczornych doszło do spotkania z członkami Działdowskiego Forum Biznesu. Natomiast 8 maja w siedzibie CKU DAR przedstawiciele starostwa, gmin oraz delegacji niemieckiej omówili obszary wzajemnej współpracy.

W trakcie rozmów uzgodniono, że koordynatorem współpracy pomiędzy powiatami zostanie Starostwo Powiatowe w Działdowie, które w sferze ekologicznej będzie wspierane przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, natomiast rozwoju gospodarczego – Działdowską Agencję Rozwoju SA i Działdowskie Forum Biznesu. Delegacja złożyła również wizytę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. Następnie na zaproszenie Burmistrza Miasta Działdowa – Ryszarda Duchny, niemieccy goście wzięli udział w Festynie Europejskim na dziedzińcu zamku krzyżackiego. Na zakończenie wizyty przedstawiciele samorządów gminnych Powiatu Działdowskiego przekazali stronie niemieckiej listy intencyjne dotyczące dalszej współpracy.

W dniach 27-30 października 2003 r. delegacja z terenu Powiatu Działdowskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, na czele ze Starostą Działdowskim oraz przedstawiciele Forum Biznesu Działdowskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, służby zdrowia, a także Powiatowej Straży Pożarnej, udała się z wizytą do Powiatu Hersfeld-Rotenburg. W trakcie licznych spotkań omówiono sprawy związane z organizacją ratownictwa i zarządzania kryzysowego, funkcjonowaniem i organizacją szpitali, jak również zapoznano się z dopłatami dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

24-26 czerwca 2004 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zaprzyjaźnionego Powiatu Hersfeld-Rotenburg, w tym m.in. Starosty Powiatu – Ernsta Schmidta, przedstawicieli świata biznesu i kultury z władzami Powiatu Działdowskiego, wójtami, burmistrzami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kulturalnych i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone rozmowy dotyczyły rozwoju gospodarczego, budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i kultury. Jednym z ważnych tematów było omówienie możliwości współpracy kulturalnej oraz przygotowanie wystawy w Bad-Hersfeld poświęconej gospodarce, turystyce, oświacie i kulturze Powiatu Działdowskiego, która została zaplanowana na czerwiec 2005 r. W trakcie wizyty goście zwiedzili również kilka przedsiębiorstw, w tym m.in. GRAN-MAR, Zakłady Mięsne w Rybnie, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, a także obejrzeli kompostownię w Zakrzewie, odwiedzili DAR SA, Welski Park Krajobrazowy, Katolickie Stowarzyszenie – Centrum Młodych, PSOUU oraz ZHP w Działdowie, a w trakcie festynu zapoznali się z wyrobami Piekarni Nowakowskich. Współpraca władz zaprzyjaźnionych powiatów stopniowo przyczynia się do ułatwienia wzajemnych kontaktów zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i społecznej, w tym szczególnie edukacyjnej i kulturalnej.

7 8 9

W dniach 8-12 czerwca 2005 r. w miejscowości Bad Hersfeld (Niemcy) odbyły się kolejne polsko-niemieckie spotkania przedstawicieli samorządu Powiatu Działdowskiego i samorządów gminnych, przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnych, połączone z otwarciem wystawy poświęconej rozwojowi społeczno – gospodarczemu Powiatu Działdowskiego. Przedsięwzięcie to stworzyło okazję do lepszego poznania się, przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń, a przede wszystkim do nawiązania partnerskiej współpracy różnego typu organizacji i instytucji. Spotkania umożliwiły wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, promocji przedsiębiorczości, ograniczania bezrobocia, ochrony środowiska, współpracy kulturalno-oświatowej, funkcjonowania systemu szkolnictwa i służby zdrowia oraz wspierania rolnictwa.

5 279 280

Wspólna ekspozycja gmin i powiatu spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców Powiatu Hersfeld – Rotenburg. Zaprezentowała ona niemieckiemu odbiorcy Działdowszczyznę, jako miejsce atrakcyjne zarówno pod względem turystycznym, jak również inwestycyjnym. Niemcy docenili kompleksowy charakter wystawy, umiejętnie łączącej aspekty kulturowe, gospodarcze i przyrodnicze, a także zdolność efektywnej współpracy osób zaangażowanych w przygotowanie wystawy oraz profesjonalną oprawę muzyczną, którą zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, w składzie: Paweł Cegiełka i Marcin Chiliński – duet gitarowy oraz Jakub Pronobis – akordeonista, pod opieką Pana Maksymiliana Janika.

281 282 283

Wystawa ta umożliwiła zaprezentowanie działalności produkcyjnej najaktywniejszych przedsiębiorstw z terenu Powiatu Działdowskiego, takich jak: Heinz Glas, Dekorglass Działdowo, Se-Da, a także przedstawicieli branży spożywczej w tym: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Działdowie, Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku oraz Zakładów Mięsnych w Rybnie.

Na bazie współpracy nawiązanej przez zaprzyjaźnione powiaty zaczęły rozwijać kontakty organizacje pozarządowe. Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz Pracownia Malarstwa Młyn rozpoczęły współpracę z Kunstverein z Bad Hersfeld. Kunstverein Bad Hersfeld e.V. – to stowarzyszenie, które zostało założone w 1985 r. Należą do niego twórcy i osoby zainteresowane sztuką. Kunstverein organizuje wystawy, wykłady, projekcje filmowe czy wyjazdy artystyczne. Przed dwoma laty powstała „Akademia dziecięca”, organizowane są kursy artystyczne i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Od lat Kunstverein wspiera kontakty z miastami partnerskimi Bad Hersfeld i Powiatu Hersfeld – Rotenburg w Finlandii Francji, Czechach i Polsce.

218W 2006 r. dzięki zaproszeniu Powiatu Działdowskiego oraz TMZD stowarzyszenie miało możliwość pokazania kilkunastu prac ze swojej jubileuszowej wystawy w Powiecie Działdowskim. We wrześniu 2006 r. przybyli do Działdowa artyści – malarze i rzeźbiarze niemieccy tj. Manfred Grund, Monika Selmigkeit, Ute Brinkmann i Georg Hofmann.

Manfred Grund ur. 28.05.1937 r. w Klemensdorf – akwarela i olej.

Tematami jego prac jest wszystko, co wydaje się warte namalowania, od pejzażu do portretu. Akwarele przywiezione z licznych podróży zagranicznych artysta „przetwarza” kolorystycznie i strukturalnie w obrazach olejnych. Każdy z nich przechodzi przez swoisty filtr świadomości.

Monika Selmigkeit ur. 22.01.1966 r. w Rzeszowie – olej i grafika.

W malarstwie artystki nie chodzi bynajmniej o realistyczne odwzorowanie, stara się ona przedstawić uczucia, wrażenia i chce na nie uwrażliwić oglądającego. Utrwala „chwile” jest „narratorem”, przekazuje wrażenia odczuwane w danym momencie.

Ute Brinkmann ur. 04.11.1966 r. w Merseburgu – olej na płótnie i inne techniki.

Malarka bez reszty emocjonalnie gra nie tylko ze swoim „drugim ja”, lecz przedstawia mały wycinek bogactwa erotyki. Jest to malarstwo, które nie wstydzi się swego hedonistycznego pochodzenia – zmysłowość i prowokacja na płótnie z punktu widzenia pewnej siebie kobiety.

Georg Hofmann ur 05.03.1940 r. w Niederjossa – raku.

Artysta w swych pracach ceramicznych sięga do wzorów sztuki z Dalekiego Wschodu – Korei i Japonii. Widz powinien szybko odczytać artystyczne credo artysty: sztukę o prostej formie i ograniczonej gamie kolorów.

214 215 217

13 września 2006 r. w refektarzu i kaplicy zamku krzyżackiego w Działdowie została uroczyście otwarta wystawa prac plastycznych członków Kunstverein z Bad Hersfeld pt. „artAKCJA – przegląd kulturalny”. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród odwiedzających gości.

543 544 545

Natomiast w dniach 9-12 grudnia 2006 roku miała miejsce kolejna wizyta delegacji niemieckiej. Goście zwiedzili Działdowo, obejrzeli znajdujące się w pobliżu Gródek kurhany, wykopaliska archeologiczne w Tarczynach, kościoły i muzeum przyrodnicze w Lidzbarku, teren Welskiego Parku Krajobrazowego oraz muzeum etnograficzne w Jeleniu. Ważną częścią wizyty było także zaprezentowanie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark mgr inż. Tadeusza Iskrę działalności Nadleśnictwa Lidzbark w sferze m.in. gospodarki leśnej, ochrony środowiska oraz współpracy z samorządem terytorialnym.

546 547 548

Niemcy obejrzeli również fragment leśnej ścieżki dydaktycznej oraz salę edukacyjną, w której zgromadzone są tablice dotyczące zagadnień leśnych, urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna z różnych gatunków drzew. Z kolei Państwo Lis właściciele gospodarstwa w Księżym Dworze zapoznali delegację z historią pałacu i miejscowości oraz działalnością ich nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Zaprosili także gości do wnętrz odnowionego pałacu w Księżym Dworze. Członkom delegacji przedstawiono także rozwój turystyki i agroturystyki na terenie powiatu na przykładzie gospodarstwa rybackiego Państwa Ossowskich w Koszelewach oraz nowopowstającego ośrodka wypoczynkowego w Kurojadach.

549 550 551

W trakcie pobytu w Działdowie przedstawiciele niemieckiej firmy „Orthopädie-Technik Schindewolf + Schneider GbR” z Eisenach przekazali Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu 3 nowoczesne wózki inwalidzkie, natomiast Środowiskowym Domom Samopomocy w Lidzbarku i Iłowie po jednym. Wózki o łącznej wartości ok. 75 tys. zł będą służyły najbardziej potrzebującym mieszkańcom z terenu powiatu. Natomiast niemieckie przedszkole Kindergarten Zwergenschlösschen z Krauthausen ofiarowało 2 worki nowych, pluszowych zabawek dla wychowanków m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Z pewnością podejmowane i planowane przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na wspieranie kontaktów społeczno – gospodarczych, przez co prowadzić będą do efektywnego rozwoju działających na terenie obydwu powiatów instytucji oraz stworzą trwałe, przyjacielskie więzi polsko – niemieckie.


51217 maja 2007 r. przybyła do Działdowa 63 osobowa delegacja niemiecka z zaprzyjaźnionego z Powiatem Działdowskim Powiatu Hersfeld – Rotenburg. W skład delegacji weszli m.in. Starosta Powiatu Hersfeld – Rotenburg – dr Ernst Schmidt, przewodniczący oraz członkowie rady Powiatu Hersfeld – Rotenburg, członkowie Stowarzyszenia Artystów (Kunstverein) z Bad Hersfeld oraz chór gospel Colours of Music i zespół ludowy Trachten und Volkstanzgruppe Schenklengsfeld.

511Po zakwaterowaniu w hotelach i chwilowym odpoczynku grupa udała się na wieczorny spacer po Działdowie, a z samego rana stawiła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie, gdzie powitali ją: Marian Janicki – Starosta Działdowski, Piotr Kłosowski – Wicestarosta Działdowski oraz Erwin Smoliński – Sekretarz Powiatu. Ernst Schmidt – Starosta Powiatu Hersfeld – Rotenburg, podziękował za zaproszenie oraz przedstawił skład delegacji i przybliżył działalność zespołów niemieckich.

516Piątek upłynął pod znakiem występów muzycznych. W Starostwie zaprezentowali się: chór z Gimnazjum nr 2, jedni z najlepszych uczniów Szkoły Muzycznej im. Arno Kanta w Działdowie przy akompaniamencie nauczycieli oraz zespoły niemieckie. Warto wspomnieć, że polsko – niemiecką działalność artystyczną wspiera Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Galeria z występów taneczno – muzycznych w Starostwie

515Następnie delegację po Działdowie oprowadził Wojciech Wółkowski – członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. W ratuszu Niemcy zostali serdecznie powitani i przyjęci przez Teresę Bartkowską – Przewodniczącą Rady Miasta Działdowo oraz z zainteresowaniem obejrzeli zorganizowaną tam przez Starostwo Powiatowe w Działdowie wystawę akwareli autorstwa Wojciecha Wółkowskiego pt. „Działdowszczyzna – taka niezwykła kraina”.

Spacer po Działdowie i wystawa akwareli W. Wółkowskiego w ratuszu – galeria

456Później goście przeszli na zamek, gdzie podziwiali wystawę obrazów olejnych Andrzeja Walaska pt. „Motywy – w poszukiwaniu piękna”, zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Działdowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Działdowskiej.

Wystawa malarstwa A. Walaska pt. Motywy – w poszukiwaniu piękna – galeria

Spacerując ulicą Jagiełły oglądali kamienice Sommera i berlińską, dawne wille: Frankensteina, Boenheima, Wyrwicza, Prowa, a także słuchali opowieści o historii tej ziemi i losach jej mieszkańców. Dotarli także do koszar wojskowych, w których podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili obóz przejściowy.

464 522 524

Później członkowie delegacji niemieckiej spotkali się z Janem Przyborskim – wójtem gminy Iłowo-Osada, przekazali kolejny wózek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie oraz obejrzeli program artystyczny.

490Natomiast po południu przedstawiciele samorządów podsumowali dotychczasową współpracę powiatów oraz omówili kierunki dalszych działań. Równolegle toczyły się także intensywne prace przygotowujące do wieczornych występów w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie. Wspierane przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej Międzynarodowe spotkania muzyczno-taneczne rozpoczęto 18 maja 2007 r. o 17-tej. Wystąpiły:

  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy pod przewodnictwem znakomitego kapelmistrza Jana Wiśniewskiego, w towarzystwie Zespołu Mażoretek pod kierownictwem Jadwigi Józefowicz,
  • Chór z Gimnazjum nr 2 w Działdowie, którego opiekunką jest Ewelina Krawcewicz,
  • Chór z Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie pod opieką Barbary Bieńkowskiej,
  • Chór Jaspis z Zespołu Szkół w Księżym Dworze – opiekunem chóru jest Grażyna Niemiro,
  • Zespół Regionalny „Ruszkowianki” z GOKiS w Działdowie, którego instruktorem jest Daniel Stempkowski,
  • Młodzieżowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazury” z GOKiS w Działdowie, choreografem zespołu jest Paweł Piórek,
  • Zespół Tańca Towarzyskiego ATUT z GOKiS w Iłowie, pod opieką Marka Szpakuta,
  • Zespół Tańca Nowoczesnego MDK, pod kierunkiem Aldony Demianiuk-Fojut.

491 498 501

Zobacz szerszy opis wszystkich występujących zespołów

513Interesujący program zaprezentowały także grupy niemieckie: zespół ludowy Trachten und Volkstanzgruppe Schenklengsfeld oraz chór gospel Colours of Music, które ujęły w swoim repertuarze także polskie utwory. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich wykonawców oraz organizatorów brawami.

Międzynarodowe – spotkania muzyczno – taneczne w hali Gimnazjum nr 2 w Działdowie – galeria

W sobotę goście z Niemiec zwiedzali Lidzbark, w tym m.in. Muzeum Pożarnictwa oraz kościół Św. Wojciecha. Część grupy pod przewodnictwem pracowników Welskiego Parku Krajobrazowego udała się na spacer wokół Jeziora Lidzbarskiego, obejrzała Nadleśnictwo Lidzbark, leśną ścieżkę dydaktyczną, pobliskie ośrodki wypoczynkowe oraz zdegustowała pyszne sery z mleczarni w Lidzbarku.

561 562 563

Druga grupa wzięła udział w profesjonalnie zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowe „Jędruś” z Lidzbarka spływie kajakowym malowniczą rzeką Wel. Następnie delegacja odwiedziła Ośrodek Wypoczynkowy Państwa Garbacz w Kurojadach, gospodarstwo agroturystyczne Rumian – Lesiak Państwa Krupińskich, muzeum przyrody i etnograficzne w Jeleniu oraz zwiedziła kościół w Rumianie. Wieczorem zespoły niemieckie wystąpiły jeszcze raz podczas pożegnalnej kolacji w Hotelu Wkra.

558 559 560

Spływ kajakowy oraz zwiedzanie Lidzbarka i okolic – galeria

Mamy nadzieję, że realizowane projekty stworzą szansę kształtowania w społeczeństwie niemieckim prawdziwego obrazu Polski i Polaków oraz przyczynią się do dalszego dobrego rozwoju stosunków dwustronnych, szczególnie na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej, ekologicznej i gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że samorządy tworzą jedynie podstawy współpracy, nakreślają jej ramy, natomiast dalszy jej rozwój w dużej mierze zależy od aktywności wielu osób i zaangażowania w nią różnego typu instytucji.

Relacja z wizyty delegacji z terenu Powiatu Działdowskiego w Powiecie Hersfeld – Rotenburg

754W dniach 25-29 czerwca 2008 r. delegacja z powiatu działdowskiego gościła na zaproszenie dr. Ernsta Schmidta – starosty, na terenie powiatu Hersfeld – Rotenburg. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu, w tym: Jadwiga Barbara Plewka -przewodnicząca, Marian Janicki – starosta, Piotr Kłosowski – wicestarosta oraz Teresa Kuca, Krzysztof Aurast, Witold Ostrowski i Paweł Rutkowski, a także Elżbieta Leżuchowska – dyrektor SP ZOZ w Działdowie. Koordynatorem przedsięwzięcia, na które pozyskano środki zewnętrzne z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży była – Lidia Nyga ze Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Program wizyty obejmował m.in. zwiedzanie szpitala w Bad Hersfeld, centrum kardiologii i ośrodka seniorów w Rotenburgu, centrum energii odnawialnej w Alheim Heinebach, zakładów „Sonnenei” i Oberellenbach Demeter „Kirchof” oraz miejscowości Oberellenbach korzystającej z programu odnowy wsi. Zwiedzono także ośrodek szkoleniowy w Licherode, którego działalność skoncentrowana jest na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Odbyły się także spotkania z powiatowymi klubami sportowymi z powiatu Hersfeld – Rotenburg. Jednym z głównych punktów programu były rozmowy dotyczące rozwijania współpracy sportowej oraz turniej piłki nożnej w Bebrze.

Szczegółowy przebieg wizyty

W środę wieczorem delegację z powiatu działdowskiego przywitał w Rotenburgu Ernst Schmidt – starosta powiatu Hersfeld-Rotenburg.

737 738 747

W czwartek 26 czerwca 2008 r. delegacja z terenu powiatu działdowskiego obejrzała prezentację firmy K+S właściciela kopalni soli potasowej w Merkers, która istnieje już ok. 100 lat i zwiedziła kopalnię. Znajduje się w niej muzeum górnictwa, grota kryształowa i najgłębiej położony bar kryształowy (800 metrów pod ziemią), sala koncertowa oraz skarbiec, gdzie w 1945 r. złożono złoto, dewizy i dzieła sztuki III Rzeszy. Poszczególne punkty zwiedzania były od siebie oddalone nawet o do 20 km i wymagały szybkiego przemieszania się samochodami podziemnymi korytarzami.

753Następnie delegacja udała się do Bebry miejscowości zamieszkiwanej przez prawie 15 tys. osób, gdzie w ratuszu spotkała się z burmistrzem panem Horstem Gross’em oraz przedstawicielami klubów sportowych. Zapoznano się tam z historią oraz rozwojem społeczno – gospodarczym tego regionu oraz dalszą strategią rozwoju, a także przedstawiono sytuację panującą w powiecie działdowskim. W Bebrze zwiedzono także muzeum kolejnictwa. Bebra była dawniej, podobnie jak na naszym terenie Iłowo-Osada, ważnym węzłem kolejowym, który z czasem stracił na znaczeniu. Dla upamiętnienia minionych lat w dawnej wieży ciśnień powstało muzeum prowadzone przez osoby wcześniej pracujące na kolei. Znajduje się w nim stała ekspozycja prezentująca i dokumentująca dzieje kolejnictwa na tym terenie, a nieopodal czynna kolejka wąskotorowa. Całe muzeum powstało dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, głównie kolejarzy i ich rodzin.

752Wieczorem delegacja obejrzała nowo otwarty dom seniora w Rotenburgu. Dyrekcja oraz personel zapoznała wszystkich z przebiegiem procesu inwestycji, zasadami funkcjonowania i finansowania ośrodka oraz zakresem oferowanych usług dla osób starszych.

W piątek burmistrz Lüdtke oprowadził delegację po centrum energii odnawialnej w Alheim – Heinebach. Zwiedzono tam m.in. firmę produkującą ogniwa solarne oraz zapoznano się z możliwościami wykorzystania energii słonecznej w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej. Następnie złożono wizytę w gospodarstwie „Sonnenei”, które wykorzystuje urządzenia solarne przy hodowli kur. Dodatkowo odwiedzono ekologiczne gospodarstwo „Kirchhof” w Oberellenbach Demeter produkujące przetwory z mleka. Ważnym punktem wizyty było zapoznanie się z efektami wdrażania w Oberellenbach programu odnowy wsi oraz sposobami aktywizacji mieszkańców.

748Tego samego dnia obejrzano również ośrodek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Licherode, który ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości przyrodniczej uczestników szkoleń i kursów, popularyzowanie dbałości o środowisko naturalne i kulturowe regionu, popularyzowanie ekoturystyki, jako formy aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Dodatkowo najmłodsi dowiadują się tu także skąd pochodzi mleko, papier, wełna, czy też jak można wykorzystywać słońce itp.

W sobotę rano odwiedzono Centrum Kardiologii w Rotenburgu, a dzień wcześniej także szpital powiatowy w Bad Hersfeld. Zapoznano się tam m.in. z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej i zasadami finansowania służby zdrowia w Niemczech, na przykładzie ww. placówek, jak również z planami ich rozwoju. Dyrekcja Centrum zaproponowała dyrektor SP ZOZ w Działdowie nawiązanie współpracy w zakresie przez nich reprezentowanej dziedziny medycyny. Oczywiście wcześniej musiałyby zostać uzgodnione szczegóły współpracy. Warto podkreślić, że w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i anestezjologii Centrum posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie kształcenia.

739 740 744

Po południu drużyna reprezentująca Powiat Działdowski wzięła udział w Turnieju piłki nożnej w Bebrze, który udało się zorganizować dzięki współpracy Lidii Nygi ze Starostwa Powiatowego w Działdowie z Karlem-Heinzem Blumhagen’em – przedstawicielem Powiatu Hersfeld – Rotenburg zajmującym się działalnością organizacji sportowych. Wzięły w nim udział następujące drużyny: FV 1911 Bebra, SV Asbach, ESV 1927 Ronshausen, ESV Hönebach 1912, SG Gilfershausen/Asmushausen oraz drużyna złożona z jednych z najlepszych zawodników z terenu powiatu działdowskiego. W sumie rozegrano tego dnia 15 spotkań. Nasi zawodnicy bez większych problemów pokonali 4 zespoły rywali i zremisowali tylko z jednym. W turnieju zagrali: Paweł Broniszewski, Michał Brzostek, Tomasz Chądzyński, Piotr Gerlej, Damian Jackowski, Dariusz Karski, Mateusz Kościński, Mateusz Leśniewski, Patryk Łukaszewski, Błażej Moszczyński, Daniel Orzechowski, Patryk Orzechowski, Andrzej Piotrkowski, Michał Skrobiński, Tomasz Szmit, Mateusz Świątkowski, Marcin Tomczak i Marek Wyżlic. Trenerem zespołu był Przemysław Mostek.

Nasza drużyna postawiła przeciwnikom bardzo wysoką poprzeczkę. Piłkarze wykazali się dużą wolą walki, zaangażowaniem i dobrą kondycją – powiedział Piotr Kłosowski – wicestarosta. Dzięki temu zdobyli pierwsze miejsce, czego im serdecznie wszyscy gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów. Godna podkreślenia jest także ich właściwa postawa zarówno na boisku, jak i godne reprezentowanie naszego powiatu podczas licznych spotkań towarzyszących wizycie.

750Wspaniała widownia kibicowała nie tylko swoim zawodnikom, lecz także dopingowała dobre zagrania drużyn przeciwnych. Wszystkie mecze przebiegły w duchu walki fair play, a po zakończeniu turnieju starostowie obydwóch powiatów wręczyli puchary najlepszym drużynom.

Trener zespołu – Przemysław Mostek powiedział, że był to ciekawy i pouczający wyjazd, który zakończył się w najlepszy możliwy sposób, czyli wygraniem turnieju bez żadnej straconej bramki przez drużynę reprezentującą Powiat Działdowski. Wspólnie z zawodnikami zastanawiał się z jakimi przeciwnikami przyjdzie się zmierzyć i jak wysoko będzie podniesiona poprzeczka. Jednak szybko wspólnie doszli do wniosku, że zrobią wszystko, żeby gra w tym turnieju przyniosła im dużo radości i satysfakcji.

741 742 743

Dzięki wspaniałej atmosferze i dużemu zaangażowaniu chłopaków tak właśnie się stało. Nasza drużyna była zdecydowanie najlepszym i jednym z najmłodszych zespołów biorących udział w turnieju w Bebrze. Rozgrywane przez nasz zespół mecze były interesujące, bowiem znalazło się w nich sporo szybkiej gry zespołowej, ale nie zabrakło również widowiskowych zagrań indywidualnych, po których zdobywano bramki. Największą trudnością w każdym spotkaniu było sforsowanie obrony przeciwników. Na pochwałę zasługuje cały zespół za odpowiedzialność, wzajemną motywację i widowiskową grę.

749Chciałbym podziękować chłopcom nie tylko za grę w turnieju, lecz również za cały wyjazd, za to, że przez cały czas jego trwania byliśmy zespołem. Wszystko co przeżyliśmy przez te kilka dni zawdzięczamy organizatorowi wyjazdu Starostwu Powiatowemu, starostom i radnym powiatowym za co wraz z zespołem serdecznie dziękujemy – powiedział trener. Podczas wieczornego spotkania starostów, przewodniczących rad oraz radnych z obydwu powiatów, a także przedstawicieli organizacji sportowych podsumowano dotychczasową współpracę i przebieg wizyty. Omówiono także dalsze kierunki działań. W niedzielę rano delegacja wyjechała z powrotem do Działdowa.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.