Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Oświata, kultura i sport

Powiat działdowski dysponuje dogodnymi warunkami do organizowania imprez masowych, w tym koncertów, festynów i zawodów sportowych. Wśród wielu imprez na trwałe w kalendarz kulturalny wpisały się m.in. Turniej rodzin i profilaktyki zdrowotnej „Wstąp po zdrowie”, którego organizatorem jest Urząd Miasta Działdowo, Dni Lidzbarka z Jarmarkiem regionalnym – Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, Plener malarski organizowany przez gminę Działdowo, Festiwal Twórczości Religijnej FERA oraz Turniej Wsi – w gminie Iłowo-Osada, Dni Rodziny – w gminie Rybno, jak również Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich „Płośnickie lato teatralne” organizowany przez gminę Płośnica. Oprócz tego odbywają się tu również konkursy wiedzy o powiecie, powiatowe konkursy chórów amatorskich, przeglądy orkiestr dętych, jak również dożynki powiatowe.

205Dzieci i młodzież uczą się w licznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w tym: liceach, technikach, szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych. W szkołach aktywnie działają koła zainteresowań w zakresie rozwoju umiejętności informatycznych, zdolności matematycznych, plastycznych, muzycznych, czy też teatralnych. Mają one na celu: integrację dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów w twórczy sposób, a także rozwijanie poczucia własnej wartości i szacunku dla odmiennych poglądów. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych, plastycznych i literackich, a także w rywalizacji sportowej.

206W szkołach działają również koła: Caritas, czy też Polskiego Czerwonego Krzyża – promujące wśród dzieci i młodzieży ochronę zdrowia i życia ludzkiego, uwrażliwiające na różne obszary biedy ludzkiej oraz stwarzające atmosferę mobilizującą do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Szkolne kluby sportowe mają na celu rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży sportem, popularyzowanie aktywnego trybu życia i podnoszenie sprawności fizycznej. Szkolne kluby europejskie zajmują się natomiast popularyzacją wiedzy o Unii Europejskiej poprzez m.in. organizację Dni Europejskich poświęconych kulturze i tradycji krajów wchodzących w skład Unii. W szkołach organizowane są liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym m.in. apele, przedstawienia, dyskoteki, andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe, zawody i turnieje sportowe.

176Uczniowie uczestniczą także w imprezach ekologicznych takich jak: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, czy też konkursy i festiwale o tematyce ekologicznej, często przygotowując ciekawe przebrania ekologiczne oraz wystawy np. dotyczące pomocy ptakom i zwierzętom w czasie zimy.  Odwiedzają Muzeum Przyrody i siedzibę Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu, nadleśnictwa: Dwukoły i Lidzbark.  Uczą się nie tylko rozpoznawać różne gatunki zwierząt i roślin, ale przede wszystkim żyć w zgodzie z przyrodą, troszcząc się o jej ochronę m.in. poprzez zbieranie i segregację odpadów. Dzieci i młodzież z chętnie angażują się w realizację przedsięwzięć ekologicznych w przedszkolach i szkołach, podejmują szereg działań np. na rzecz ochrony bociana białego, czy też ochrony drzew dziuplastych w lasach parków krajobrazowych, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Często uczniowie odnoszą sukcesy np. w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Parkach Krajobrazowych, Ogólnopolskim Konkursie Pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom”, wojewódzkich konkursach matematycznych, biologicznych, chemicznych, polonistycznych oraz historycznych. Chętnie biorą też udział w turniejach o ruchu drogowym, olimpiadach wiedzy o zdrowiu, szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, będące jednostkami organizacyjnymi powiatu, posiadają swoje pracownie informatyczne oraz stałe łącze internetowe.

207Wśród instytucji przywiązujących dużą uwagę do rozwoju kulturalnego mieszkańców powiatu działdowskiego należy wyróżnić m.in. Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku oraz Gminne Ośrodki Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie i Działdowie, Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy, jak również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia  im. Arno Kanta w Działdowie. Organizatorami interesujących imprez sportowych są również Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Działdowie i Lidzbarku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Aktywną działalność kulturalną prowadzą także liczne organizacje pozarządowe. Ich członkowie pragną m.in. uchronić od zapomnienia bogatą historię ziemi działdowskiej i zaszczepić wśród mieszkańców powiatu umiłowanie swojego regionu. Natomiast bogaty księgozbiór zachęca do odwiedzenia miejskich i gminnych bibliotek publicznych w Działdowie, Lidzbarku, Iłowie-Osadzie, Rybnie, Płośnicy i Burkacie.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.