Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 06.04.2020

6 kwietnia 2020 r., godz. 9:30

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0.

Liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 1.

Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 64.

Liczba osób objętych aktywnym nadzorem epidemiologicznym: 84.

Ilość osób objętych kwarantanną EWP – 158.

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński