Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 10.10.2019
Zostań  krwiodawcą! Oddaj krew! Brakuje krwi grupy „0 (-)”!

Jeśli czujesz się zdrowy, zostań krwiodawcą i oddaj krew!

Sprawdź stan magazynowy krwi grup:

http://www.rckikol.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=50

Punkt poboru krwi w Działdowie, przy ul. Leśnej 1:

poniedziałki i czwartki, rejestracja w godz. 7:00-11:30, tel.: 23 697 53 85 i 524 795 783,

środy – pobory wyjazdowe.

 

Dodał: Benedykt Perzyński