Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.10.2021

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego (LOGO) symbolizującego uhonorowanie pamięci ofiar obu totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Uchwały Nr XVI/294/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie, w szczególności w latach 1939-1956, w tym w formie honorowania Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Uczestnikami mogą zostać osoby fizyczne w wieku do 25 lat, m.in. uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych, graficy, projektanci, artyści plastycy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2021 r. Prace konkursowe należy przesyłać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na adres: op@warmia.mazury.pl,  ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zwycięzca konkursu może liczyć na nagrodę w wysokości 2,3 tys. zł brutto.

Regulamin konkursu oraz wszelkie załączniki znajdują się na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury.pl/1846/ogloszenie-konkursu-na-opracowanie-projektu-graficznego-logo-symbolizujacego-uhonorowanie-pamieci-ofiar-obu-totalitaryzmow-na-warmii-i-mazurach..html

Informacja: W-MUM w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński