Powiat Działdowski

A- A+

Paweł Cieśliński

Starosta Działdowski

Krzysztof Stanisław Aurast

Wicestarosta

Janusz Kaczmarek

Etatowy Członek Zarządu

Lidia Nyga-Skwara

Sekretarz

Urszula Wojtczyk

Skarbnik