Powiat Działdowski

A- A+

Paweł Cieśliński

Starosta Działdowski
23 697 59 40 [email protected]

Krzysztof Stanisław Aurast

Wicestarosta
23 697 59 40 [email protected]

Janusz Kaczmarek

Etatowy Członek Zarządu
23 697 59 40 [email protected]

Lidia Nyga-Skwara

Sekretarz
23 697 59 40 [email protected]

Urszula Wojtczyk

Skarbnik
23 697 59 40 [email protected]