Powiat Działdowski

A- A+

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik: Małgorzata Strzałkowska

ul. Władysława Jagiełły 6/8, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 56

Wydział Finansowy

Naczelnik: Maria Zębalska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 50 Kasa czynna:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00

Wydział Geodezji

Geodeta Powiatowy: Mariusz Krzemieniewski

ul. Skłodowskiej 15 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 38

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Robert Gromadkiewicz

ul. Skłodowskiej 15 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 44

Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik: Anna Czajkowska

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 44

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Naczelnik: Marlena Perzyńska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 57

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Naczelnik: Irena Kozłowska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 70

Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji

Naczelnik: Mariusz Grabiński

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 55

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

Naczelnik: Krzysztof Gorczyński

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 60

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Anna Rogalska

Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 72

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Urban - Frączak

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 49 Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek i środa w godzinach: 8:30-15:30

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: Wiesław Muszyński

ul. Lidzbarska 31A 13-200 Działdowo
tel. 23 697 22 63

Zespół Radców Prawnych

Jarosław Hiliński, Mirosław Konieczny, Mirosław Antoszewski

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 58

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Zaremba

Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40