Powiat Działdowski

A- A+

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Dyrektor: Kazimierz Truszczyński

Uzdowo 18/19, 13-214 Uzdowo
23 696 54 16 www.dpsuzdowo.dzialdowo.com.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie

Dyrektor: Wojciech Lipka

ul. 11 Listopada 16, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 62 51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Dyrektor: Katarzyna Napiwocka

ul. Lidzbarska 31 13-200 Działdowo
Sekretariat: 23 698 01 30 Rehabilitacja społeczna: 23 698 01 31 Rehabilitacja zawodowa: 23 698 01 32 Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 23 698 01 34 Rodziny zastępcze: 23 698 01 35 Księgowość: 23 698 01 36

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Dyrektor: Zofia Zyborowicz

ul. Chopina 6 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 00 faks 23 697 59 04 www.pup.dzialdowo.sisco.info

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku

Kierownik: Krzysztof Węglewski

ul. Jeleńska 38 13-230 Lidzbark
tel. 23 696 21 18 fax 23 696 13 62

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

Dyrektor: Krzysztof Chyliński

ul. Lidzbarska 31 13-200 Działdowo
23 697 22 39 www.pzddzialdowo.home.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dyrektor: Ireneusz Weryk

ul. Leśna 1 13-200 Działdowo
23 697 22 11 www.spzoz-dzialdowo.pl/

Starostwo Powiatowe w Działdowie

Starosta Działdowski: Paweł Cieśliński

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40 fax 23 697 59 41 www.powiatdzialdowski.pl

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

Dyrektor: Tomasz Nąć

ul. Grunwaldzka 4 13-200 Działdowo
tel. 23 697 20 00 fax 23 697 22 41 www.zsnr1.com

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Dyrektor: Dorota Sadowska

ul. Przemysłowa 1 13-230 Lidzbark
23 696 15 15 www.zslidzbark.edu.pl

Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie

Dyrektor: Piotr Dercz

Malinowo 10 13-200 Działdowo
sekretariat: 23 697 41 63, księgowość: 23 698 01 79, www.zsmalinowo.com

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie

Dyrektor: Dariusz Chełmiński

ul. Pocztowa 6, 13-200 Działdowo
23 697 2757, http://zsznr1.edupage.org

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie

Dyrektor: Magdalena Bartołd

ul. Wolności 64 13-200 Działdowo
23 697 29 84, www.pbpdzialdowo.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

Dyrektor: Jacek Markiewicz

ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada
23 654 10 11, 23 655 9019 http://zszilowo.edu.pl/

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie

Dyrektor: Ewa Raciborska

ul. Polna 11, 13-200 Działdowo
23 697 23 86 /23 697 72 03 2lodzialdowo.pl

Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku

Kierownik: Justyna Burzyńska

ul. Garbuzy 20, 13-230 Lidzbark
23 696 12 69