Powiat Działdowski

A- A+

Paweł Cieśliński

Starosta Działdowski
23 697 59 40 e. [email protected]

Krzysztof Stanisław Aurast

Wicestarosta
23 697 59 40 e. [email protected]

Marian Brandt, Wiesław Cieślak, Janusz Kaczmarek

Członkowie