Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 01.02.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż z dniem 1 lutego 2023 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2023 r. (tzw. limit podstawowy).

Jednocześnie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie wnioskować o dodatkowe środki w ramach rezerwy Ministra.

 

Dodał: Benedykt Perzyński