Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.06.2019
X TARGI PRACY I EDUKACJI W DZIAŁDOWIE

6 czerwca br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie zorganizowało po raz dziesiąty Targi Pracy i Edukacji. Targi odbyły się  pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko–Mazurskiego oraz  Starosty Działdowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie. Wśród gości przybyłych na Targi byli m.in. Wicestarosta Marian Brandt, Zastępca Burmistrza Miasta Działdowo Andrzej Wiśniewski, p.o. Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu Jolanta Drobiszewska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Magdalena Kamińska, a także pracodawcy, przedstawiciele placówek oświatowych oraz  instytucji znajdujących się na terenie powiatu. Na Targach zaprezentowali  się  pracodawcy, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, służby mundurowe, placówki edukacyjne zajmujące się kształceniem dorosłych oraz instytucje rynku pracy. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 300 osób. Byli to m.in. uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych, 3 klas gimnazjów  i szkół średnich, młodzież z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz  osoby bezrobotne i  nieaktywne zawodowo.

Galeria

Targi były okazją do spotkania się z ekspertami zajmującymi się na co dzień tematyką edukacji i funkcjonowania lokalnego rynku pracy. Tym, którzy planowali zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w Targach Pracy i Edukacji  stworzyło możliwość i okazję zapoznania się z ofertą szkoleniową firm szkolących, jak również z ofertą edukacyjną szkół średnich, policealnych oraz uczelni wyższych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska MCK w Działdowie oraz MBP Elbląg, przy których młodzież mogła skorzystać z konsultacji u pośrednika pracy i u doradcy zawodowego oraz zapoznać się z  aktualnymi ofertami pracy.

Galeria

Targi Pracy i Edukacji to najlepsza okazja aby o jednym czasie i  w jednym miejscu spotkać więcej niż jednego pracodawcę.

X TARGI PRACY I EDUKACJI W DZIAŁDOWIE

Nadesłały: Monika Marszak-Reszka i Iwona Szulc

Fot: MCK DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński