Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.01.2024
Zaproszenie do udziału w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, którego celem jest wyłonienie i rekomendowanie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań inwestycyjnych opracowanych przez gminy, do których Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie podejmował decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zadania muszą mieć charakter zadania własnego gminy i mieć na celu aktywizację społeczności lokalnych, poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego lub wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa może być przyznana na podstawie wniosku gminy właściwej dla sołectw zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” na podstawie Uchwały Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz na podstawie Uchwały Nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 37/540/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 9 lutego 2024 r.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8961-rusza-konkurs-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-2024

 

 

Fot: Starostwo Powiatowe w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński