Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.04.2023
Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Ludzie lasu”

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym „Ludzie lasu”.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu, popularyzacja zawodów związanych z lasem (np. leśnicy, strażnik leśny, robotnik leśny), rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji leśnej, popularyzacja walorów przyrodniczych naszego regionu czy rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej.

Forma prac konkursowych: praca malarska (na płótnie, kartonie, płycie – format minimum A2), praca fotograficzna (format minimum A3), praca rzeźbiarska (płaskorzeźba, rzeźba pełna w formacie dowolnym), ale każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę. Nie ma możliwości zgłoszenia prac zbiorowych.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://zsl.org.pl/index.php?id=731&fbclid=IwAR1kMpPTPaAb-boczoiQBj46MF4haoLPf5rlkTTHrRlaKQyT34LK41cgAW8

 

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński