Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Marian Janicki

Starosta Działdowski

Marian Bogdan Brandt

Wicestarosta

Erwin Smoliński

Sekretarz

Urszula Wojtczyk

Skarbnik