Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego: Małgorzata Strzałkowska

ul. Władysława Jagiełły 6/8, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 56

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału Finansowego: Maria Zębalska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 50 Kasa czynna:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00

Wydział Geodezji

Naczelnik Wydziału Geodezji: Mariusz Krzemieniewski

ul. Skłodowskiej 15 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 38

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: Robert Gromadkiewicz

ul. Skłodowskiej 15 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 44

Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru: Roman Lewandowski

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 44

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu: Marlena Perzyńska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 57

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa: Irena Kozłowska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 70

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji: Piotr Utrata

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 55

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji: Krzysztof Gorczyński

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 60

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Anna Rogalska

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 72

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Urban - Frączak/ w zast. Katarzyna Zaremba

ul. Władysława Jagiełły 6/8 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 49 Godziny urzędowania

poniedziałek - środa 7:30-15:30 piątek 12:00-15-30

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: Wiesław Muszyński

ul. Lidzbarska 31A 13-200 Działdowo
tel. 23 697 22 63

Zespół Radców Prawnych

Jarosław Hiliński, Mirosław Krzysztof Konieczny

ul. Kościuszki 3 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 58