Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.12.2020
10 mln złotych dla Powiatu Działdowskiego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! (filmy)

8 grudnia bieżącego roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił rozstrzygnięcie kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Powiat Działdowski z wyżej wymienionego funduszu środki finansowe w wysokości 10 milionów złotych na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407- II Etap 4,907 km.

3. Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo – rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N.

4. Przebudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N.

5. Wymiana 3 sztuk urządzeń dźwigowych w SP ZOZ w Działdowie.

6. Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.

7. Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6.

Powyższe zadania będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dodał: Benedykt Perzyński