Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.06.2021
Prawie 8 mln zł na inwestycje drogowe dla Powiatu Działdowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!

3 czerwca w 2021 r. wojewoda Artur Chojecki, któremu towarzyszył poseł na Sejm RP Robert Gontarz, podpisał umowę z Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 7 855 327,02 zł! Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Oprócz Powiatu Działdowskiego beneficjentami środków były:

Gmina Rybno – 12 643 944,61 zł,

Gmina Płośnica – 2 969 523,39 zł,

Gmina Działdowo – 1 334 638,43 zł,

Gmina Lidzbark – 375 625,80 zł.

Łączna kwota do dofinansowania wyniosła 25 179 059,25 zł.

/zdjęcie główne przedstawia czterech mężczyzn i kobietę na tle godła państwowego, monitora i 3 flag/

Prawie 8 mln zł na inwestycje drogowe dla Powiatu Działdowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!
Fot: W-MUW w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński