Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.03.2024

W tym roku do opiekunów zabytków na Warmii i Mazurach trafi kwota 1,7 mln zł, z której dofinansowane zostanie 39 zadań, w tym 2 zadania z terenu naszego powiatu. Dotacja mogła być udzielona każdemu wnioskodawcy, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie warmińsko-mazurskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.

Beneficjenci tegorocznych dotacji z terenu powiatu działdowskiego:

– 50 tys. zł na drugi etap prac dachu plebanii kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie,

– 25 tys. zł na prace ratownicze obrazu „Trójca święta” z kościoła pw. św. Barbary w Rumianie.

/zdjęcie główne przedstawia kościół pw. św. Barbary w Rumianie/

Fot: Ryszard MakszyńskiDodał: Benedykt Perzyński