Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.02.2023

16 lutego br. w Gdańsku, w siedzibie IPN, z inicjatywy dyrektora Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku dra Pawła Nawrota, miało miejsce spotkanie dotyczące możliwości budowy przez instytut cmentarza pomordowanych z obozu Soldau w lesie niedaleko Białut.

Spotkanie w sprawie budowy cmentarza w lesie niedaleko Białut

Miejsce wyznaczone na budowę cmentarza (MO)

Wzięli w nim udział:

 • Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
 • Urszula Jędrychowska – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Emilia Orzoł – pracownik bezpośrednio realizujący zadania z zakresu nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi w województwie warmińsko-mazurskim
 • Robert Idem – prof. Politechniki Gdańskiej, kierownik katedry Wydziału Architektury
 • Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – prof. Politechniki Gdańskiej, kierownik katedry Wydziału Architektury
 • Sebastian Cichocki – Wójt Gminy Iłowo-Osada – zdalnie
 • Wojciech Matuszak – zastępca do spraw gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Wojciech Abramczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Jaromir Skrzypecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły
 • Tomasz Jankowski – prokurator, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku – zdalnie
 • Katarzyna Lisiecka – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku
 • Marlena Perzyńska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie
 • Lidia Nyga-Skwara – Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Działdowie

Spotkanie wiązało się również z możliwością wpisania ww. miejsca spoczynku ofiar zbrodni niemieckich w lesie niedaleko Białut do ewidencji cmentarzy wojennych.

 

Spotkanie w sprawie budowy cmentarza w lesie niedaleko Białut

Miejsce, w którym palono zwłoki pomordowanych (KCh)

W związku z przeprowadzonymi rozmowami został ustalony wstępny harmonogram działań, który przedstawia się następująco:

 1. 8-20.05.2023 r. – prace ekshumacyjne prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku (w przypadku odkrycia większej ilości szczątków lub konieczności rozszerzenia prac na większym terenie istnieje możliwość przedłużenia prac na miesiąc czerwiec, lipiec 2023 r.);
 2. okres od zakończenia prac ekshumacyjnych do rozpoczęcia roku akademickiego – opracowanie założeń do regulaminu konkursu w oparciu o ustalenia śledztwa i wyniki prac archeologicznych, a także przygotowanie formalnych podstaw współpracy między PG i IPN (porozumienie);
 3. październik-grudzień 2023 r. – przeprowadzenie konkursu studenckiego na najlepszy projekt budowy cmentarza wojennego przez Politechnikę Gdańską wspólnie z IPN Oddział w Gdańsku;
 4. styczeń-kwiecień 2024 r. – praca nad projektem budowy cmentarza;
 5. maj-czerwiec 2024 r. – czynności związane z przetargiem na budowę cmentarza – wyłonienie wykonawcy;
 6. lipiec-październik 2024 r. – budowa cmentarza i upamiętnienia.

 

 

Należy dodać, że w 2019 r. oraz w 2022 r. wykonane zostały w tym lesie prace archeologiczne i na ich podstawie określono, że znajduje się tu 17,5 t prochów ludzkich. Poniżej materiał z konferencji prasowej z 2022 r.:

https://www.youtube.com/live/dh0aFVXQdtk?feature=share

 

BP

Fot: fot: Krzysztof Chyliński; Marcin Ostrowski; materiał filmowy: IPNDodał: Benedykt Perzyński