Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.06.2023
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Działdowskiego udzielone jednogłośnie!

6 czerwca br. na LIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego udzielone zostało Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 r.  Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, podjęli tę decyzję jednogłośnie.

Starosta Paweł Cieśliński podziękował radnym za docenienie pracy Zarządu Powiatu Działdowskiego, wskazując na fakt, iż rok 2022, był dla rozwoju naszego powiatu dobrym czasem, ponieważ można było zrealizować wiele nowych zadań w postaci licznych inwestycji, projektów społecznych czy też edukacyjnych. Podkreślił również, ze część z nich powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które znacząco wzmocniły nasz potencjał finansowy. Obecny, 2023 r. to nowe wyzwania i nowe zadania.  Zapewne niektóre z nich  będą podlegały weryfikacji po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków trwającej wojny na Ukrainie, ale  mimo to należy pozostawać pełnymi optymizmu i dokładać wszelkich starań, by zapewnić mieszkańcom naszego powiatu jak najlepsze warunki do życia.

BP

/zdjęcie główne przedstawia kobietę i 6 mężczyzn/

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński