Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 26.09.2022
27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego

Odznaka pamiątkowa AK (BP)

Uchwałą z dnia 11 września 1998 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 27 października Dniem Polskiego Państwa Podziemnego, obchodzonym corocznie.

27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego

Schemat: Natalia Bodnar

W nocy z 26 na 27 września 1939 r. utworzona została w Warszawie podziemna organizacja zbrojna Służba Zwycięstwu Polski, na której czele stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, przekształcona w dn. 4 grudnia 1939 r. decyzją premiera rządu RP na Wychodźstwie gen. Władysława Sikorskiego w Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 r., również jego decyzją, w Armię Krajową.

27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego

gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz (arch.)

W ten właśnie sposób powstało Polskie Państwo Podziemne, mające tajne struktury cywilne i wojskowe, podlegające Rządowi RP na wychodźstwie i działające na terytorium okupowanego  przez Niemcy i Związek Sowiecki państwa polskiego. Bez wątpienia była to największa organizacja podziemna na obszarze Europy, zajętym przez te państwa.

BP

/Zdjęcie główne przedstawia odznakę pamiątkową AK/

Dodał: Benedykt Perzyński