Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.10.2023
290 623 zł z Budżetu Państwa dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie!

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie otrzymał we wrześniu br. 290 623 zł dofinansowania z Budżetu Państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach Działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

Dodał: Benedykt Perzyński