Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.12.2022

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z niniejszą ustawą przywrócona została również historyczna nazwa naszego państwa: Rzeczpospolita Polska.

Dodał: Benedykt Perzyński