Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.05.2023

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur.

Ideą przedsięwzięcia było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych i ochrony oraz tworzenia zieleni na terenach zabudowanych, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z produkcji ciepła. Dofinansowanie otrzymało dwadzieścia gmin, w tym trzy z powiatu działdowskiego:

  • gmina Iłowo-Osada na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
  • gmina Lidzbark – na realizację zadania „Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
  • gmina Płośnica – na realizację zadania „Zagospodarowanie działek nr 884 i 1593 w Jabłonowie” – kwota dotacji 10 000,00 zł.

Gratulujemy!

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia kobietę i mężczyznę siedzących za stołem/

Fot: UM WiM w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński