Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 29.03.2023
Adrian Cejman zwycięzcą II Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego!

28 marca br. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie zorganizowało II Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.

Konkursu, odbywał się pod honorowym patronatem : Starosty Działdowskiego Pawła Cieslińskiego,  Dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. inż. Małgorzaty Darewicz i  Dziekan Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Działdowie Anny Kraśniewskiej.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią, biologią i matematyką. Propagowanie mody na uczenie się przedmiotów ścisłych i poznawanie zasad zdrowej rywalizacji. Zadaniem uczniów było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów matematyka, chemia i biologia.

Do II edycji konkursu zgłosiło się 44 uczniów – przedstawicieli 14 szkół podstawowych z naszego powiatu. W tegorocznej edycji zwycięzcami zostali:

I miejsce: Adrian Cejman ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie,

II miejsce: Wiktoria Keller ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie,

III miejsce: Kinga Grosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie.

Wyróżnienia otrzymali: Marek Reguła ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie, Zuzanna Lasota ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie

Nagrody dla laureatów i wyróżnionych  ufundował  Powiat Działdowski, Wydział Nauk o Żywności UWM w Olsztynie, Kolegium Nauk Stosowanych WSG w Bydgoszczy filia w Działdowie.

Pozostali sponsorzy to: Rada Rodziców działająca przy II LO, wydawnictwo Nowa Era, Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, Działdowska Agencja Rozwoju w Działdowie, FHU Paweł Krezymon oraz Piekarnia Jakubowa z Uzdowa.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wspieranie idei konkursu: Starostwu Powiatowemu, Wydziałowi Nauk o Żywności UWM w Olsztynie,  Kolegium Nauk Stosowanych WSG w Bydgoszczy filia w Działdowie, CKU w Działdowie. Dziękujemy za okazaną pomoc finansową i organizacyjną.

Gratulujemy zwycięzcom!

Informacja: II LO w Działdowie

Galeria

Fot: II LO w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński