Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.02.2020
„Atlas Warmii i Mazur” w nowej odsłonie

„Atlas Warmii i Mazur” jest systemem informacji przestrzennej wykonanym w ramach realizacji projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego”

Głównym celem tego systemu jest intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej województwa poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz tematycznych danych przestrzennych, poprawę ich jakości oraz dostępność, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług.

Odbiorcami pośrednimi są pracownicy administracji samorządowej i podległych jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy i przedsiębiorcy regionu, w tym każda osoba fizyczna i prawna posiadająca interes prawny lub faktyczny w zakresie objętym funkcjonowaniem elektronicznych usług publicznych, jakie rezultatem przedmiotowego projektu.

Poniżej adres internetowy: www.atlas.warmia.mazury.pl

Informacja: UM WiM w Olsztynie

 

Dodał: Benedykt Perzyński