Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 11.01.2019
Brązowa Tarcza 2019  dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Działdowie!

Portal www.perspektywy.pl opublikował w ostatnich dniach Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019. Klasyfikacji szkół dokonała Kapitułę Rankingu, w skład której weszli przedstawiciele uczelni wyższych, dyrektorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i przewodniczący komitetów olimpiad przedmiotowych. Za kryteria klasyfikujące szkoły posłużyły sukcesy w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W najnowszym rankingu Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Działdowie zajęło 18. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, zdobywając tym samym Brązową Tarczę 2019. Osiągnięcie tak prestiżowego wyróżnienia świadczy o wysokim poziomie nauczania i ogromnym zaangażowaniu kadry nauczycielskiej.

Ranking Liceów 2019:

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019

Ranking Techników 2019:

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019

Nadesłała: Magdalena Skuza

Dodał: Benedykt Perzyński