Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.12.2023
Budżet Powiatu Działdowskiego na rok 2024 przyjęty jednogłośnie!

28 grudnia br., w trakcie trwania LIX sesji, Rada Powiatu Działdowskiego rozpatrzyła i podjęła jednogłośnie uchwały: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2024-2027 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2024. Rozpatrzenie ww. uchwał odbyło się po obszernym wystąpieniu starosty Pawła Cieślińskiego, w którym podsumowane zostało pięć lat pracy samorządu i została nakreślona perspektywa inwestycyjna na kolejne lata. Starosta P. Cieśliński podziękował również władzom samorządów gminnych za ścisłą współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia mężczyznę wręczającego kwiaty kobiecie przy aplauzie ośmiu mężczyzn/

Dodał: Benedykt Perzyński