Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.02.2021

Prace nad realizacją projektu „Południowe Mazury”, łączącego interesy  czterech powiatów: działdowskiego, nidzickiego, piskiego i szczycieńskiego, wkraczają w kolejną fazę. Tym razem chodzi już nie  tylko o pomysły, w jaki sposób zmienić dysproporcję w przekazywaniu środków na rozwój obszaru obejmującego ww. powiaty, ale o ich realizację. W tym miejscu starostowie są zgodni, należy  zadbać o większą spójność komunikacyjną, m. in. poprzez rozbudowanie sieci połączeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i wygody użytkowników. Ale nie tylko usprawnienie sieci komunikacyjnej jest w tym wypadku jedynym celem. Działania czterech powiatów obejmą również działania na rzecz ochrony służby zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim unowocześnienia placówek szpitalnych i zaopatrzenie ich w nowy sprzęt. Podobnie rzecz będzie się miała z unowocześnieniem systemu nauczania w szkołach ponadpodstawowych, zwłaszcza w interesie przyszłych szkół ponadpodstawowych. Chodzi tu przede wszystkim o dobór takich kierunków kształcenia, które zapewnią młodzieży dobry start na rynku pracy. Wspólne działania „czwórki” obejmą również turystykę i gospodarkę. W wypadku tej ostatniej należy jednak uściślić współpracę z gminami w pozyskiwaniu nowych inwestorów oraz lokalnymi przedsiębiorcami, zapewniającymi obecnie miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu.

W tym miejscu należy przypomnieć, że porozumienie w zakresie opracowania i realizacji założeń projektu „Południowe Mazury ”, zawarte zostało w czerwcu 2019 r. i jak dotąd współpraca między powiatami układa się wzorcowo, ale to, czy projekt „Południowe Mazury” zostanie w pełni zrealizowany, zależy jednak nie tylko od aktywności samorządowców, ale również od zaangażowania mieszkańców tego regionu w jego realizację, ponieważ leży to w ich interesie i dotyczy przyszłości kolejnych pokoleń.

Przypominamy o ankiecie!

Link do ankiety to: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9 

Fot: Michał Orzoł (zdjęcie archiwalne)Dodał: Benedykt Perzyński