Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 21.05.2019

Galeria

Jak bardzo jest potrzebna umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i zdarzeń, nikogo nie trzeba przekonywać. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie już po raz 27. był organizatorem mistrzostw pierwszej pomocy. Stanowiło to dla nas wielkie wyzwanie logistyczne, gdyż po raz kolejny odbyły się one na terenie miasta Lidzbark.

Galeria

Do mistrzostw zgłosiło się łącznie 10 drużyn z całego Powiatu Działdowskiego. Przed zawodami wycofał się jeden z zespołów. Łącznie w mistrzostwach udział wzięło 45 uczniów, opiekunów, pozorantów, członków komisji sędziowskich i zaproszonych gości. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Jerzy Giezek – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie oraz Sekretarz Miasta I Gminy Lidzbark Krzysztof Wieczorek i Małgorzata Nawrocka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta i Gminy Lidzbark , życząc wszystkim uczestnikom powodzenia w zmaganiach.

Galeria

Drużyny sprawdzały swoje umiejętności na czterech stacjach gdzie trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Oceniane były: omdlenie, utrata przytomności, upadek z wysokości, porażenie prądem, przywracanie akcji serca czy radzenie sobie z drobnymi urazami. Wiedza teoretyczna o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK była sprawdzana w formie testów na V stacji. Oceny poprawności wykonywania czynności przez drużyny dokonywała komisja złożona z zawodowych ratowników, ratowników WOPR, ratowników SOR, policjantów, strażaków, instruktora pierwszej pomocy PCK. W rolę poszkodowanych wcielała się już tradycyjnie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie.

Komisja sędziowska po podliczeniu punktacji ogłosiła zwycięzców mistrzostw w poszczególnych kategoriach:

  1. Niekwestionowanymi zwycięzcami mistrzostw była młodzież niepełnosprawna z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
  2. W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Narzymiu (212,3 pkt), II miejsce – Gimnazjum z Narzymia (205,2pkt.), a III miejsce – Szkoła Podstawowa Koszelewy (202 pkt),
  3. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych z Iłowa Osady (218,4 pkt.), który będzie nas reprezentował na etapie okręgowym mistrzostw dnia 17 maja 2019r. w Olsztynie, II miejsce – Zespół Szkół nr 1 z Działdowa (216,25 pkt.) zaś III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Rybnie (214,3 pkt).

Wręczono również nagrodę za najładniejszy jednolity strój prezentowała Szkoła Podstawowa w Koszelewach.

Wszystkie drużyny i uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe pocieszenia oraz  podziękowania. Wyróżnienia wręczali: prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie – Jerzy Giezek oraz instruktor Pierwszej Pomocy – Ireneusz Dobrzyniecki.

A tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dla każdego z nas oznacza to, że mamy szansę na uratowanie i bycie uratowanym przez kogoś, kto nie boi się podjąć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież biorąca udział w mistrzostwach na pewno temu zadaniu sprostała, nie mamy co do tego wątpliwości. Dla uczestników mistrzostw, w wolnym czasie przygotowano ciepły posiłek, pieczywo, słodkie bułki oraz napoje.

Galeria

Oddział Rejonowy PCK w Działdowie dziękuje Starostwu Powiatowemu w Działdowie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark za wsparcie finansowe, zaś za współorganizację: Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie,  SPZOZ Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w Działdowie,  instruktorowi pierwszej pomocy PCK – Marcinowi Pisarskiemu i Ireneuszowi Dobrzynieckiemu, Cezaremu i Magdalenie Derbinom,  naszym SIM-om z Działdowskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych – Kacprowi Węgrzynowskiemu, pozorantom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, wszystkim opiekunom drużyn i młodzieży biorącej udział w mistrzostwach.

Nadesłała: Joanna Derbin

Fot: Joanna DerbinDodał: Benedykt Perzyński