Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.07.2023
Drogi w Filicach oficjalnie oddane do użytku!

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Materiał: Marcin Ostrowski (MD)Dodał: Benedykt Perzyński