Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.01.2023
Dwie strzelnice laserowe w powiecie działdowskim

Powiat Działdowski otrzymał dwie dotacje Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursów ofert: „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Celem ogłoszonego konkursu był:

  1. rozwój sportu strzeleckiego w Polsce,
  2. zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych np. certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego etc., w szczególności w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych,
  3. podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym,
  4. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Wirtualne strzelnice zamontowane zostały w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie oraz Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

Strzelnice umożliwiają prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania dla minimum 4 uczestników szkolenia jednocześnie z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc. Ponadto umożliwiają wirtualne strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji, umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych oraz wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych. Strzelnice posiadają ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy /placu ćwiczeń/ otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie.

Wirtualna strzelnica ZSTiO w Iłowie-Osadzie:

Kwota inwestycji: 141 200,00 zł

Środki własne: 29 652,00 zł

Dofinansowanie: 111 548,00 zł

Zespół Szkół w Malinowie

Kwota inwestycji: 155 000,00 zł

Środki własne: 40 300,00 zł

Dofinansowanie: 114 700,00 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Obrony Narodowej

Galeria

Fot: Materiał filmowy: Telewizja MazuryDodał: Benedykt Perzyński