Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.05.2021

20 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji Małgorzatę Iwanicką – Michałowicz, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie, reprezentowanym przez dyrektora Ireneusza Weryka, na dofinansowanie projektu: Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S.

Działdowski SP ZOZ otrzymał dofinansowanie projektu „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S”!
Dodał: Benedykt Perzyński