Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.05.2019
„EASY ENGLISH” JUŻ PO RAZ TRZECI W BURKACIE

20 maja br. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie odbył się III Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Easy English” dla szkół podstawowych Gminy Działdowo. W konkursie wzięło udział 39 uczniów różnym wieku  z siedmiu szkół podstawowych Gminy Działdowo. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego, a także stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

Galeria

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to indywidualne rozwiązywanie testu leksykalno-gramatycznego , po którym został wyłoniony Mistrz Języka Angielskiego, I Wicemistrz i II Wicemistrz w kategorii: szkoły podstawowej klasy IV – VI i szkoły podstawowe klasy VII, VIII i gimnazjum.  Drugi etap to praca zespołowa – uczestnicy zostali przydzieleni do 7 zespołów (mieszanych), a następnie podróżowali po krajach anglojęzycznych. W każdym kraju było przygotowane różne zadanie do wykonania, za które uczniowie otrzymywali punkty.

Galeria

Konkurs rozpoczęliśmy od powołania komisji konkursowej w składzie: Pani Monika Kreft (nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Burkacie), Pani Katarzyna Rząp (nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Petrykozach) oraz Pani Anita Projs (nauczycielka języka angielskiego w Sławkowie w Księżym Dworze). Komisja ta została wyłoniona w drodze losowania.

A oto nasi Mistrzowie Języka Angielskiego:

  1. Kategoria: klas IV-VI szkół podstawowych

Mistrz Języka Angielskiego – Amelia Rogalska (SP Sławkowo)

I Wicemistrz Języka Angielskiego –  Szymon Rynkowski (SP Uzdowo)

II Wicemistrz Języka Angielskiego –  Oskar Rudnicki (SP Księży Dwór)

  1. Kategoria: klasy VII, VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

Mistrz Języka Angielskiego- Szymon Kraśniewski (SP Uzdowo)

I Wicemistrz Języka Angielskiego –  Nadia Wiśniewska (SP Księży Dwór)

II Wicemistrz Języka Angielskiego –  Wiktor Kruszewski (SP Burkat)

Galeria

Konkurs swoją obecnością zaszczycili: kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie p. Aleksandra Kowalska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze p. Urszula Cieślińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej p. Krzysztof Kalczyński.

Uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne w formie statuetek,  pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania dla szkół za udział w konkursie.

Nadesłały:

Magdalena Przybyszewska

Justyna Antczak

Ewa Chilińska

Fot: SP w BurkacieDodał: Benedykt Perzyński