Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.06.2023
„Eko Pracownie-zielone serce szkoły”

6 czerwca br., w dniu Światowego Dnia Ochrony Przyrody, w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyły się obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To święto zgromadziło przedstawicieli instytucji, samorządów, dyrektorów szkół, którym sprawa ochrony środowiska jest bardzo bliska poprzez podejmowanie różnorodnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W tym dniu dyrektorzy szkół gminy Rybno odebrali promesy w konkursie „Eko Pracownie-zielone serce szkoły”. Promesę na kwotę 50 000,00 zł odebrał dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu Bogusław Łukwiński na utworzenie pracownia przyrodnicza, zaś dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie Hanna Kirchhof odebrała promesę na kwotę 75 000,00 zł na utworzenie pracowni klimatycznej.
To właśnie na terenie powiatu działdowskiego w gminie Rybno powstaną dwie pracownie, których głównym celem będzie kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zwycięzcom konkursu towarzyszył wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski oaz wicestarosta powiatu działdowskiego Krzysztof Stanisław Aurast oraz Janusz Kaczmarek- etatowy członek zarządu.
Otrzymane dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej pozwoli stworzyć przyjazne miejsca do edukacji przyrodniczej i klimatycznej.
Nadesłała: Hanna Kirchhof

/zdjęcie główne przedstawia dwie kobiety i czterech mężczyzn/

Fot: SP RumianDodał: Benedykt Perzyński