Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.10.2022
Europejski Tydzień Wodoru w Brukseli

W dniach 24-26 października br. starosta Paweł Cieśliński wziął udział w zorganizowanym w Brukseli Europejskim Tygodniu Wodoru, poświęconemu wodorowi, jego dystrybucji i możliwościach wykorzystania globalnej energii odnawialnej. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Technologii Wodorowych, którego głównym celem jest przyczynienie się do realizacji Zielonego Ładu i Strategii Wodorowej UE poprzez zoptymalizowane finansowanie działań badawczo-innowacyjnych. Partnerstwo na rzecz czystego wodoru jest następstwem wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i wodoru.

Staroście P. Cieślińskiemu towarzyszyli: burmistrz Grzegorz Mrowiński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Roman Dawidowski, prezes Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego S.A w Działdowie Sławomir Karczewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sławomir Pszenny oraz zastępca Naczelnika WSGIiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Mariusz Grabiński.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wszelkie działania UE dotyczące uczynienia Europy neutralnej dla klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu służą jak największej poprawy dostaw energii i stworzeniu w pełni zintegrowanego systemu energetycznego. Zieloną transformację gospodarki UE należy połączyć z dostępem do czystej, przystępnej cenowo oraz bezpiecznej energii dla przedsiębiorstw i konsumentów, a taką może zapewnić m. in. wodór. Dodać należy, że w lipcu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała strategię wodorową dla Europy neutralnej dla klimatu, mającą na celu przyspieszenie rozwoju czystego wodoru i zapewnienie jego roli jako podstawy dla neutralnego dla klimatu systemu energetycznego do 2050 roku.

Obecnie wodór, z uwagi na koszty produkcji, odgrywa niewielką rolę w ogólnym zaopatrzeniu w energię. Istnieją wyzwania w zakresie konkurencyjności kosztowej, skali produkcji, potrzeb infrastrukturalnych i poczucia bezpieczeństwa. Oczekuje się jednak, że wodór umożliwi w przyszłości bezemisyjny transport, ogrzewanie i procesy przemysłowe, a także międzysezonowe magazynowanie energii.

O możliwości wykorzystania wodoru oraz o działaniach UE w tym zakresie można przeczytać na stronie internetowej:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210512STO04004/odnawialny-wodor-jakie-sa-korzysci-dla-ue

 

Europejski Tydzień Wodoru w Brukseli

/Zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Dodał: Benedykt Perzyński