Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.12.2020
Festiwal Chóralny „Młodzi mają głos” – edycja wirtualna

We wrześniu bieżącego roku rozpoczęła się druga edycja Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”, wpisująca się jako zadanie w ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Starostwo Powiatowe w Działdowie, jak również Gminę Miasto Działdowo konkursy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2020  w obszarze: „Aktywne uczestnictwo w kulturze”. Inicjatorką festiwalu jest dyrygentka Chóru „Our Voice” Danuta Czeczot.

Mimo pandemii tegoroczny festiwal doszedł do skutku, ale w przestrzeni wirtualnej. Bardzo pomocne dla uczestników okazały się warsztaty z aktorką Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie Katarzyną Kropidłowską. Pod jej okiem i według jej wizji powstały teledyski do utworów wykonywanych przez chóry prezentujące się na festiwalu.   Wsparciem okazały się również  warsztaty chóralne prowadzone przez uznanego chórmistrza i kompozytora Jakuba Neske. Do sukcesu festiwalu przyczynili się także muzycy- instrumentaliści: pianista Paweł Stawiński, gitarzysta Robert Miroński, basista Stanisław Czeczot oraz perkusista Filip Janowski.   Nad realizacją dźwięku pracowali: Ireneusz Walczak oraz Marek Nowakowski, zaś nad montażem wirtualnych chórów czuwał Eryk Walczak. Ponadto podkreślić należy ogromne zaangażowanie i wysiełek dyrygentek: Ewy Maleńczuk z Głubczyc, Katarzyny Sawiak z Łodzi Liliany Bach z Warszawy i Danuty Czeczot z Działdowa.

W festiwalu wzięły udział cztery chóry:

Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, Chór Cantabile z Głubczyc, „Chcemy Śpiewać – Chłopięcy Chór Kameralny Chcemy Śpiewać  z Łodzi i Chór Our Voice z Działdowa

Honorowy patronat nad Festiwalem Chóralnym „Młodzi mają głos” objął Starosta Działdowski Paweł Cieśliński.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie wydanie płyty ze wszystkimi festiwalowymi utworami.

Festiwal Chóralny „Młodzi Mają Głos ” otwiera pieśń ludowa „Uwo mamo roz”

 

Uwo mamo roz – Festiwal Chóralny „Młodzi mają głos” – YouTube

 

Druga pozycja – zrealizowana -to utwór „ Wodymidaj” z repertuaru Kwiatu Jabłoni w aranżacji chóralnej Adama Pietrzaka.

 

Wodymidaj – Festiwal Chóralny „Młodzi mają głos” (cover) – YouTube   

Nadesłała: Danuta Czeczot

Dodał: Benedykt Perzyński