Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.02.2018
Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Od listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  szkoły podstawowej i  klas gimnazjalnych w ramach projektu „Akademia Bystrzaków”. Współpartnerem projektu jest Gmina Działdowo. Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie wzbogacają  wiedzę i doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w następujących zajęciach: laboratorium przyrody, programowanie i tworzenie gier, junior w biznesie, spotkanie z królową nauk-matematyką oraz przygotowanie przedstawienia teatralnego dla społeczności szkolnej. Doświadczenia nabyte przez uczniów w czasie tych zajęć mogą okazać się przydatne w przyszłości, gdy rozpoczną oni dorosłe, zawodowe życie. Dla uczniów, którzy aktywnie angażują się w realizację projektu i dla tych, którzy nie włączyli się w szkolne zajęcia pozalekcyjne Fundacja „Mały Inżynier” zorganizowała w dniu 15.02.2018 r. w naszej szkole Festiwal Nauki, w ramach którego  wszystkie klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne mogły uczestniczyć w: pokazie doświadczeń z różnych dziedzin nauki, głownie chemii i fizyki; warsztatach z instruktorami projektu, podczas których samodzielnie przeprowadzali eksperymenty; przeprowadzeniu doświadczeń i eksperymentów przy stanowiskach samoobsługowych.

Galeria

Spotkanie ze studentami z Warszawy trwało ponad trzy godziny. Każda klasa miała możliwość skorzystania ze wszystkich pokazów i eksperymentów zaproponowanych naszym uczniom przez instruktorów z Fundacji „Mały Inżynier”. Uczestnicy Festiwalu Nauki spontanicznie reagowali na doświadczenia, które prezentowali „młodzi naukowcy”, wznosząc okrzyki podziwu i nagradzając prowadzących gromkimi oklaskami. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ciekłym azotem, walki robotów zbudowanych z klocków lego czy doświadczenia z mlekiem, na powierzchni którego, po dodaniu różnych substancji chemicznych, powstawały przeróżne, kolorowe wzory, przypominające barwną, fantazyjną mozaikę. Samodzielne eksperymenty przeprowadzane przez uczniów, spowodowały, że  jeszcze przez kilka następnych dni  żyli oni tym, co zdarzyło się podczas tych niecodziennych lekcji.

Galeria

Po zakończeniu zajęć dla naszej szkoły rozpoczęło się podobne spotkanie dla  Szkoły Podstawowej w Klęczkowie. Ale nie tylko oni byli w tym dniu naszymi gośćmi. Festiwal Nauki zachęcił również do złożenia nam wizyty przez współorganizatorów projektu: wójta  gminy Działdowo Pawła Cieślińskiego i kierownika Oświaty Kultury i Zdrowia Danutę Smereczyńską, dla których osiągnięcia naukowe  z zakresu chemii i fizyki również okazały się ciekawymi doświadczeniami.

Galeria

Dzięki temu, że Gmina Działdowo przystąpiła do projektu „Akademia Bystrzaków”, uczniowie wszystkich szkół gminnych mogli przeżyć niesamowite  wrażenia naukowe, a może w niektórych z nich zaszczepiono chęć eksperymentowania i zgłębiania wiedzy w takich dziedzinach  jak chemia czy fizyka. A może w przyszłości młodzi uczestnicy Festiwalu Nauki staną się poważnymi i znanymi przedstawicielami świata nauki?

Galeria

Nadesłał: Grzegorz Efczyński

Dodał: Benedykt Perzyński