Powiat Działdowski

A- A+

2 etap przebudowy drogi powiatowej nr 1365 na odcinku Kurki-Petrykozy- granica województwa został zakończony! (film)

22 listopada br. zakończono oficjalnym odbiorem 2 etap zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki – Petrykozy – granica województwa w m. Łążek”.

Wartość zadania wyniosła 7 829 712,33 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 438 226, 71 zł.

Fot: Materiał filmowy: TV MazuryDodał: Benedykt Perzyński