Powiat Działdowski

A- A+

Sukcesywnie poprawiamy naszą infrastrukturę drogową!

W ostatnim czasie Powiat działdowski/Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie wykonuje następujące inwestycje, które powinno zostać zakończone jeszcze w tym roku:

,, Przebudowa ulicy Lipowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288 N’’, której wykonawcą jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Działdowa.

Koszt  inwestycji wyniesie 4.036.569,33 zł brutto, w tym środki finansowe z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg – 2.825.598,53 zł i środki Powiatu Działdowskiego – 1.210.970,80 zł;

– ,,Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika   w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej   nr 1288N’’, której wykonawcą jest NPB Leszek Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego.

Koszt  inwestycji wyniesie 442.497,67zł brutto, w tym środki finansowe z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg – 353.998,14 zł, środki Powiatu Działdowskiego – 41.883,53zł i środki Gminy Płośnica – 46.616,00 zł;

Już wkrótce rozpoczną się prace po procedurze przetargowej nad inwestycją: ,,Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo’’. Realizacja inwestycji przewidziana jest również w tym roku.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia starostę P. Cieślińskiego i wicestarostę K. Aurasta stojących na poboczu drogi/

Fot: PZD w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński