Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 11.05.2020

Uprzejmie informujemy, że pomimo nadal trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, SPZOZ w Działdowie stopniowo przywracać będzie dostęp do wszystkich świadczeń medycznych. Zatrudniamy bardzo doświadczony oraz kompetentny personel, który z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i wzajemną współpracą jest w pełni gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą stan epidemii.

W celu osiągnięcia powyższego celu wznowiliśmy wykonywanie większości zabiegów rehabilitacyjnych, zaczniemy przeprowadzać planowe zabiegi operacyjne, zniesiemy ograniczenia w planowych przyjęciach do szpitala, będziemy przyjmować w poradniach specjalistycznych zwłaszcza pacjentów pierwszorazowych, umożliwimy pełen dostęp do badań obrazowych i laboratoryjnych. Wszystkie działania przywracające pełen dostęp do świadczeń mamy nadzieję zakończyć w ciągu tygodnia.

Nadal zachęcamy do korzystania z teleporad w przypadkach chorób przewlekłych i stabilnego stanu chorych. Apelujemy do wszystkich o korzystanie z pomocy lekarzy rodzinnych i nie obciążanie nadmierna pracą szpitalnego oddziału ratunkowego, zespołów ratownictwa medycznego czy też nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacjach gdy problem zdrowotny nie ma charakteru ważnego i nagłego.

Prosimy o zwracanie uwagi na własne i nasze bezpieczeństwo i w sytuacji możliwego kontaktu z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym zachorowaniem na COVID-19, osobami przebywającymi na kwarantannie, izolacji domowej lub objętych nadzorem epidemiologicznym oraz w przypadku gorączki powyżej 38 0C, duszności, uporczywego kaszlu, utraty węchu lub smaku, objawów grypopodobnych kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i/lub Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 504 157 458). Zawsze informować o faktach spełniania kryteriów epidemiologicznych lub klinicznych podejrzenia przypadku wymienionych powyżej, nigdy takich informacji nie ukrywać przed pracownikami medycznymi lub pracownikami ochrony. Świadczenie medyczne nie będące pomocą w stanie nagłego i poważnego zagrożenia zdrowotnego, a w szczególności planowe udzielone zostaną po indywidualnym wyjaśnieniu sytuacji epidemiologicznej i klinicznej.

Nadal zostanie utrzymany zakaz odwiedzin w szpitalu na dotychczasowych zasadach, co najmniej do końca maja nie wznowimy porodów rodzinnych, pozostaną ograniczenia w dostępie do obiektu umożliwiające przeprowadzenie wywiadu, pomiar temperatury oraz w razie konieczności innych parametrów przez pracowników ochrony lub pracowników medycznych. Konieczne jest posiadanie maski zabezpieczającej drogi oddechowe, a zgłaszanie się do wszystkich komórek SPZOZ w Działdowie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnie tego wymagających. Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach, stosowanie się do poleceń personelu medycznego i ochrony oraz zachowanie 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor
SPZOZ w Działdowie
lek. med. Ireneusz Weryk

Dodał: Benedykt Perzyński