Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Podaje się do wiadomości, że Zarząd Powiatu Działdowskiego podjął uchwałę Nr 173/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie działdowskim, w wyniku której powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku:

  1. Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna – Punkt w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 6/8,
  2. Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z Brus – Punkt w Lidzbarku przy ul. Dworcowej 2.

Działdowo, 27 listopada 2019 r.

Dodał: Benedykt Perzyński