Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 20.02.2024
Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż z dniem 16.02.2024 r. został wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2024 r. (tzw. limit podstawowy).

Jednocześnie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie będzie wnioskować o dodatkowe środki w ramach rezerwy Ministra.

Nadesłała: Beata Masłowska

Dodał: Benedykt Perzyński